Lịch công tác tuần từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

21/10

Giao ban cơ quan

 
- Tổng hợp số lượng tham gia sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” (bộ phận Tiểu học) - Rà soát Thống kê Phổ cập GDMN năm 2019 và cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT (bộ phận Mầm non)
- Rà soát đội ngũ giáo viên, Nhân viên thừa thiếu Báo cáo với UBND huyện cho các trường ký hợp đồng ngắn hạn năm 2019 (bộ phận Tổ chức) - Tổng hợp số liệu PCGD báo cáo Sở GD&ĐT và trình UBND huyện ra Quyết định công nhận PCGD các Xã, thị trấn (bộ phận THCS)
- Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ) - Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ)
Thứ 3

22/10

- Tổng hợp Thống kê GDMN tháng 10/2019 (bộ phận Mầm non) - Hội nghị về công tác phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra nền nếp các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học)  
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học 2019-2020- SHCM huyện môn Vật lí tại THCS Nam Cường (bộ phận THCS)
- Tập huấn phòng chống tội Phạm, phòng chống ma túy trong trường học tại Sở GD&ĐT (đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học, THCS) - Tập huấn phòng chống tội Phạm, phòng chống ma túy trong trường học tại Sở GD&ĐT (đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học, THCS)
- Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ) - Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

23/10

 

- Từ 08h tại phòng họp UBND xã Nam Hùng: Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện làm việc với Ban chỉ đạo và tổ hồ sơ xã Nam Hùng về xây dựng NTM nâng cao (đ/c Vụ) - Kiểm tra dạy Kỹ năng sống các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học)
 - Xây dựng Kế hoạch GDMN tháng 11/2019 (bộ phận Mầm non) - Các trường Mầm non Miền 1 báo cáo Kế hoạch dạy thêm học thêm theo công văn số 1291/SGDĐT (bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học 2019-2020- SHCM huyện môn Địa lí tại THCS Nam Điền Xá (bộ phận THCS)
- Tập huấn phòng chống tội Phạm, phòng chống ma túy trong trường học tại Sở GD&ĐT (đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học, THCS) - Tập huấn phòng chống tội Phạm, phòng chống ma túy trong trường học tại Sở GD&ĐT (đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học, THCS)
- Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ) - Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

24/10

 

- Từ 14h00 tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của UBND huyện (đ/c Vụ, đ/c Yến)
- Các trường Mầm non Miền 2+3 báo cáo Kế  hoạch dạy thêm học thêm theo công văn số 1291/SGDĐT (bộ phận Mầm non) - Các trường Mầm non Miền 4+5 báo cáo Kế hoạch dạy thêm học thêm theo công văn số 1291/SGDĐT (bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra nền nếp các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận Tổ chức)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học 2019-2020- SHCM huyện môn Lịch sử tại THCS Nam Đào (bộ phận THCS)
- Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ) - Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

25/10

- Rà soát tiêu chí trường chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và Kiểm định chất lượng GDMN trường Mầm non Nam Dương (bộ phận Mầm non) - Rà soát thực hiện chuyên môn GDMN của 1 cơ sở GDMN ngoài công lập (bộ phận Mầm non)
- Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận Tổ chức) - Làm báo cáo công tác tháng 11/2019 (bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
- Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ) - Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

26/10

- Dự SHCM cụm miền 1 (bộ phận Tiểu học)  
- Thi Trạng nguyên tuổi 13 tại THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)  
Chủ nhật

27/10

 

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

  Nam Trực, ngày 18  tháng 10  năm 2019TRƯỞNG PHÒNG (đã ký) Đoàn Quang Vụ