Lịch công tác tuần từ ngày 20/7 - 26/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

20/7

Giao ban cơ quan

 - Từ 13h30: Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 (đ/c Vụ)
- Tổng hợp thi đua cấp học GDMN (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp các loại Báo cáo cuối năm học 2019-2020 (Các bộ phận)
Thứ 3

21/7

- Thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
- Từ 8h00 tại phòng họp số 2 - UBND huyện: Họp hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 (đ/c Vụ) - Tổng hợp các loại Báo cáo cuối năm học 2019-2020 (Các bộ phận)
- Hướng dẫn các trường quyết toán học phí và các khoản thu ngoài học phí năm học 2019-2020 (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp thi đua cấp học GDMN (bộ phận Mầm non)
Thứ 4

22/7

 

Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

- Chấm thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS) - Tổng hợp các loại Báo cáo cuối năm học 2019-2020 (Các bộ phận)
- Hướng dẫn các trường quyết toán học phí và các khoản thu ngoài học phí năm học 2019-2020 (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp thi đua cấp học GDMN (bộ phận Mầm non)
Thứ 5

23/7

Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

- Đôn đốc hoàn thiện việc thu hoạch bài tập huấn SGK (bộ phận Tiểu học) - Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2019-2020  (bộ phận Tổ chức)
- Hướng dẫn các trường quyết toán học phí và các khoản thu ngoài học phí năm học 2019-2020 (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp thi đua cấp học GDMN (bộ phận Mầm non)
Thứ 6

24/7

Chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

- Từ 7h: Lễ viếng Đền thờ Liệt sỹ huyện nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) 
- Từ 8h tại Hội trường Sở Nội vụ Nam Định: Dự Hội nghị triển khai một số nội dung công tác ngành Nội vụ (đ/c Vụ)  - Đôn đốc các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện kế hoạch hoạt động hè (bộ phận Mầm non)
- Các trường nộp tờ trình và nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 tại Phòng GD&ĐT (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch tháng 8/2020 (bộ phận Tiểu học)
- Hướng dẫn các trường quyết toán học phí và các khoản thu ngoài học phí năm học 2019-2020 (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2019-2020  (bộ phận Tổ chức)
Thứ 7

25/7

Chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Chủ nhật

26/7

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 17  tháng 7  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ