Lịch công tác tuần từ ngày 20/5 - 26/5/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

20/5

Giao ban cơ quan

 
- Chuẩn bị Hồ sơ nhận xét kết quả tự đánh giá “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2018 – 2019” (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp kết quả tự đánh giá “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2018 – 2019” của 31 trường mầm non (bộ phận Mầm non)
- Kết thúc chương trình năm học 2018-2019- Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)

Thứ 3

21/5

- Từ 7h30’ tại Trung tâm nhà văn hóa huyện: Dự Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2019” với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” của UBND huyện
- Nhận xét kết quả tự đánh giá “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2018 – 2019” tại Hội trường Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp kết quả nhận xét đánh giá “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2018 – 2019” đề nghị UBND huyện cấp Giấy chứng nhận (bộ phận Mầm non)
- Tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Nội vụ về kế hoạch biên chế cho các trường (bộ phận TCCB) - Tổng hợp các loại báo cáo thống kê gửi Sở GD&ĐT (bộ phận Tiểu học)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường Tiểu học Nam Toàn, Tiểu học Nam An, Tiểu học Nam Nghĩa (bộ phận Tài vụ)

Thứ 4

22/5

 

- Từ 7h30, tại phòng họp số 1 UBND huyện: Họp Ban chỉ đạo thi vào lớp 10 và THPT Quốc gia năm 2019
- Từ 9h30, tại phòng họp số 1 UBND huyện: Dự hội nghị triển khai hoạt động hè cho học sinh năm 2019
- Tổng hợp Thống kê cuối năm học 2018-2019 (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp báo cáo chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng, giáo viên (bộ phận TCCB)
- Phòng GD&ĐT kiểm tra chéo huyện Vụ bản về ngành học GDTX năm học 2018-2019 (bộ phận THCS) - Phòng GD&ĐT kiểm tra chéo huyện Vụ bản về ngành học GDTX năm học 2018-2019 (bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường Tiểu học Nam Hùng, THCS Nam Hoa (bộ phận Tài vụ)

Thứ 5

23/5

 

- Tổng hợp đánh giá chuẩn quản lý và giáo viên Mầm non (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp các loại báo cáo thống kê gửi Sở GD&ĐT (bộ phận Tiểu học)
-Thông báo kết quả vòng 1 thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)

Thứ 6

24/5

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong - Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong
- Từ 7h15’ tại Trung tâm nhà văn hóa huyện: Dự Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trực lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2019-2024)
- Tổng hợp cơ sở Mầm non độc lập tư thục (bộ phận Mầm non) - Xây dựng Kế hoạch tháng 06/2019 (bộ phận Mầm non)
- Thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường THCS Nam Lợi (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

 

25/5

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong - Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong
- Chấm thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
Chủ nhật

 

26/5

Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật Xanh (cả ngày)

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 17  tháng 05 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ