Lịch công tác tuần từ ngày 19/8 - 25/8/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

19/8

Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 

triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

- Từ 15h30’ tại phòng họp Ban Tổ chức HU: Ban tổ chức HU tổ chức buổi làm việc để thống nhất phương án nhân sự các trường (đ/c Vụ)
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên các cấp (bộ phận TCCB)
- Tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 3

20/8

- Tổng hợp báo cáo (bộ phận Tiểu học) - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ đội ngũ giáo viên không là Đảng viên (bộ phận TCCB)
- Tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018 (bộ phận Tài vụ) - Chuẩn bị các điều kiện cho lễ tuyên dương phát thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

21/8 

Từ 7h30-8h30, tại trường Tiểu học xã Nam Mỹ: Hội nghị công bố Quyết định điều động cán bộ quản lý trường Tiểu học Nam Mỹ. 

Từ 8h45-9h45, tại trường THCS Điền Xá: Hội nghị công bố Quyết định điều động cán bộ quản lý trường THCS Điền Xá. 

Từ 10h00-11h00, tại trường Tiểu học Nam Dương: Hội nghị công bố Quyết định điều động cán bộ quản lý trường Tiểu học Nam Dương. 

Từ 14h00, tại TT GDNN-GDTXHội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 

- Từ 14h00-15h00, tại trường THCS Bình Minh: Hội nghị công bố Quyết định điều động cán bộ quản lý trường THCS Bình Minh. 

- Từ 15h30- 17h00, tại trường tiểu học Nam Đào: Hội nghị công bố Quyết định điều động cán bộ quản lý trường Tiểu học Nam Đào. 
- Học bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho toàn bộ giáo viên 22 trường THCS và giáo viên Tiểu học thuộc miền 1, 2, 3, 4 tại Trung tâm Nhà văn hóa huyện - Học bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho giáo viên 31 trường Mầm non và giáo viên Tiểu học thuộc miền 5 tại Trung tâm Nhà văn hóa huyện
- Chuẩn bị số liệu cho tổng kết năm học 2018-2019 tại Sở GD&ĐT (bộ phận Tiểu học) - Tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018. 

- Chuẩn bị các điều kiện cho lễ tuyên dương phát thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận Tài vụ)

Thứ 5

22/8 

- Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại Sở GD&ĐT (bộ phận Mầm non và các trường Mầm non) - Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại Sở GD&ĐT (bộ phận Mầm non và các trường Mầm non)
- Tập huấn Hiệu trưởng tiểu học tại Hội trường Công ty TNHH dịch vụ Thương mại An Biên (bộ phận Tiểu học) - Tập huấn Hiệu trưởng tiểu học tại Hội trường Công ty TNHH dịch vụ Thương mại An Biên (bộ phận Tiểu học)
- Tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018 (bộ phận Tài vụ) - Chuẩn bị các điều kiện cho lễ tuyên dương phát thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

23/8

- Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại Sở GD&ĐT (bộ phận Mầm non và các trường Mầm non) - Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại Sở GD&ĐT (bộ phận Mầm non và các trường Mầm non)
- Tập huấn Hiệu trưởng tiểu học tại Hội trường Công ty TNHH dịch vụ Thương mại An Biên (bộ phận Tiểu học) - Tập huấn Hiệu trưởng tiểu học tại Hội trường Công ty TNHH dịch vụ Thương mại An Biên (bộ phận Tiểu học)
-Tập huấn nâng cao năng lực ứng xử giải quyết tình huống sư phạm tại Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Chuẩn bị các điều kiện cho lễ tuyên dương phát thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

24/8

- Dự Lễ tuyên dương thành tích Học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm học 2018-2019 (đ/c Vụ, đ/c Phan Anh)
- Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại Sở GD&ĐT (bộ phận Mầm non và các trường Mầm non) - Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại Sở GD&ĐT (bộ phận Mầm non và các trường Mầm non)
Chủ nhật

25/8

 Hội nghị tuyên dương, khen thưởng Học sinh giỏi năm học 2018-2019

phát động phong trào xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài 

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 15  tháng 8  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ