Lịch công tác tuần từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2016

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

18/7

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các Tổ chức CSĐ, Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn (đ/c Vụ họp) - Xây dựng dự toán ngân sách năm 2017 (đ/c Đạt)
- Khánh thành phòng học trường Mầm non Nam Sơn (đ/c Hinh dự)

Thứ 3

19/7

- Thường trực BCĐ xây dựng NTM làm việc với lãnh đạo xã Nam Thắng về công tác xây dựng NTM (đ/c Vụ dự) - Thường trực BCĐ xây dựng NTM làm việc với lãnh đạo xã Hồng Quang về công tác xây dựng NTM (đ/c Vụ dự)
- Hoàn tất việc xây dựng Kế hoạch, tiêu chí thi đua năm học 2016-2017 (Tiểu học) - Xây dựng kế hoạch chuyên môn (THCS : Đ.c Võ)
- Giải quyết chế độ tử tuất cho giáo viên trường MN Nam Trung (đ/c Dự) - Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)
- Xây dựng dự toán ngân sách năm 2017 (đ/c Đạt) - Xây dựng dự toán ngân sách năm 2017 (đ/c Đạt)

Thứ 4

20/7

- Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục năm 2016 tại các trường  - Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục năm 2016 tại các trường 
- Xây dựng kế hoạch chuyên môn (THCS) - Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)
- Thu hồ sơ xếp lại mã ngạch lương cho giáo viên Mầm non (đ/c Dự) - Thu hồ sơ xếp lại mã ngạch lương cho giáo viên Mầm non (đ/c Dự)
- Tham gia quy hoạch các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (đ/c Đạt) - Tham gia quy hoạch các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (đ/c Đạt)

Thứ 5

21/7

- Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục năm 2016 tại các trường  - Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục năm 2016 tại các trường 
- Xây dựng kế hoạch chuyên môn (THCS) - Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)
- Thu hồ sơ xếp lại mã ngạch lương cho giáo viên Mầm non (đ/c Dự) - Thu hồ sơ xếp lại mã ngạch lương cho giáo viên Mầm non (đ/c Dự)
- Duyệt quyết toán trường THCS Nam Đào 6 tháng đầu năm 2016 và hướng dẫn thủ tục bàn giao (đ/c Đạt) - Duyệt quyết toán trường THCS Nam Đào 6 tháng đầu năm 2016 và hướng dẫn thủ tục bàn giao (đ/c Đạt)
 

Thứ 6

22/7

- Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục năm 2016 tại các trường  - Bổ nhiệm lại CBQL giáo dục năm 2016 tại các trường 
- Làm việc với tiểu học Nam Chấn về việc dồn lớp và phân công giáo viên để chuẩn bị mọi điều kiện cho việc đưa 3 lớp khu B về khu A (Tiểu học) - 13h30': Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện xét duyệt thành tích phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016
- Thu hồ sơ xếp lại mã ngạch lương cho giáo viên Mầm non (đ/c Dự) - Thu hồ sơ xếp lại mã ngạch lương cho giáo viên Mầm non (đ/c Dự)
- Thanh quyết toán các khoản chi và đối chiều Kho bạc (đ/c Đạt) - Thanh quyết toán các khoản chi và đối chiều Kho bạc (đ/c Đạt)