Lịch công tác tuần từ ngày 18-22/6/2018

 

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

18/6

- Họp giao ban  - Họp giao ban tại phòng họp số 1 UBND huyện (Đ/c Thành)
- Rà soát hồ sơ thi đua của các trường MN (Bộ phận MN) - Rà soát hồ sơ thi đua của các trường MN (Bộ phận MN)

Thứ 3

19/6

- Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tại xã Nam Hồng (Đ/c Vụ)  
- Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm làm việc tại tầng II – Phòng GD&ĐT - Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm làm việc tại tầng II – Phòng GD&ĐT

Thứ 4

20/6

- Tổng hợp các tiêu chí thi đua cấp học GDMN (Bộ phận MN) - Tổng hợp các tiêu chí thi đua cấp học GDMN (Bộ phận MN)
- Tổng hợp số liệu về chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2018-2019 (Bộ phận TH) - Tổng hợp số liệu về chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2018-2019 (Bộ phận TH)
- Duyệt hồ sơ NTM tại thị trấn Nam Giang (Đ/c Chỉnh)

Thứ 5

21/6

- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH
- Làm công tác thi đua năm học 2017-2018 - Làm công tác thi đua năm học 2017-2018

Thứ 6

22/6

- Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 - Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019
- Dự kiến họp Hội đồng thi đua ngành GD&ĐT - Dự kiến họp Hội đồng thi đua ngành GD&ĐT
- Dự Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Nam Trực lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 (Đ/c Thành)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 14 tháng 6 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ