Lịch công tác tuần từ ngày 18-22/6/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

18/6

- Họp giao ban  - Họp giao ban tại phòng họp số 1 UBND huyện (Đ/c Thành)
- Rà soát hồ sơ thi đua của các trường MN (Bộ phận MN) - Rà soát hồ sơ thi đua của các trường MN (Bộ phận MN)

Thứ 3

19/6

- Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tại xã Nam Hồng (Đ/c Vụ)

 
- Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm làm việc tại tầng II – Phòng GD&ĐT - Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm làm việc tại tầng II – Phòng GD&ĐT

Thứ 4

20/6

- Tổng hợp các tiêu chí thi đua cấp học GDMN (Bộ phận MN) - Tổng hợp các tiêu chí thi đua cấp học GDMN (Bộ phận MN)
- Tổng hợp số liệu về chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2018-2019 (Bộ phận TH) - Tổng hợp số liệu về chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2018-2019 (Bộ phận TH)
- Duyệt hồ sơ NTM tại thị trấn Nam Giang (Đ/c Chỉnh)

Thứ 5

21/6

- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH
- Làm công tác thi đua năm học 2017-2018 - Làm công tác thi đua năm học 2017-2018

Thứ 6

22/6

- Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 - Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019

- Dự Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Nam Trực lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 (Đ/c Thành)

Thứ 7

23/6

 - HU, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với thị trấn Nam Giang và xã Nghĩa An về công tác xây dựng nông thôn mới (Đ/c Vụ dự)  - Dự hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư  về bổ sung quy hoạch NTM và quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng xây dựng điểm trường khu vực xóm 4, thôn An Lá, xã Nghĩa An (Đ/c Hinh, Chỉnh)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

 

Nam Trực, ngày 14 tháng 6 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ