Lịch công tác tuần từ ngày 17/6 - 23/6/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

 

17/6

Giao ban cơ quan

 
- Khảo sát HSG TDTT cấp tỉnh chọn đội tuyển tập huấn thi Quốc gia tại sân vân động Thiên Trường:+ Em Vũ Đình Hiểu – H/s THCS Nam Dương

+ Nguyễn Thị Ngọc Anh – H/s THCS Nam Mỹ (bộ phận THCS)

 
Thứ 3

 

18/6

Từ 14h00, tại phòng họp số 3, UBND huyện: Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện tiếp xúc cử tri (đ/c Vụ)
- Tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký đánh giá ngoài  học kỳ I năm học 2019-2020 báo cáo Sở GD&ĐT (bộ phận Thanh tra) - Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (Các bộ phận)
- Duyệt thi đua khen thưởng các trường THCS năm học 2018-2019 (bộ phận THCS) - Duyệt thi đua khen thưởng các trường THCS năm học 2018-2019 (bộ phận THCS)
Thứ 4

 

19/6

 

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (Các bộ phận)
- Duyệt thi đua khen thưởng các trường THCS năm học 2018-2019 (bộ phận THCS) - Duyệt thi đua khen thưởng các trường THCS năm học 2018-2019 (bộ phận THCS)
Thứ 5

 

20/6

 

Từ 8h00, tại phòng họp số 1, UBND huyệnHội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Từ 14h00, tại UBND các xã: Điền Xá, Nghĩa An, thị trấn Nam Giang, Bình Minh, Nam Thanh: Đại biểu HĐND huyện tiếp cúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (đ/c Hinh)
- Chấm Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019 tại Phòng GD&ĐT (bộ phận THCS) - Chấm Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019 tại Phòng GD&ĐT (bộ phận THCS)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học) - Tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký đánh giá ngoài  học kỳ I năm học 2019-2020 báo cáo Sở GD&ĐT  (bộ phận Thanh tra)
Thứ 6

 

21/6

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 (Các bộ phận)
- Họp Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019 - Họp Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 14  tháng 6  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ