Lịch công tác tuần từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2016

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

17/10/2016

- Kiểm tra nền nếp đầu năm trường Mầm non (Đ/c Thành, bộ phận MN)
- Dự chào cờ đầu tuần các trường THCS (Đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Duyệt hồ sơ tài chính năm 2014, 2015 và duyệt lương tháng 10 các trường MN: Nam Lợi, Nam Quan (Đ/c Đạt, bộ phận Tài chính) - Duyệt hồ sơ tài chính năm 2014, 2015 và duyệt lương tháng 10 các trường MN: Nam Long, Nam Ninh, Nam Hải (Đ/c Đạt, bộ phận Tài chính)

Thứ 3

18/10/2016

- Tập huấn “An toàn trường học” tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tập huấn “An toàn trường học” tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)

- Kiểm tra nội bộ trường TH Nam Dương (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, bộ phận liên quan)

- Kiểm tra nội bộ trường TH Nam Dương (Lãnh đạo phòng GD&ĐT, bộ phận liên quan)
- Tập huấn sử dụng phần mềm PMIS năm 2016 (Đ/c Dự) - Tập huấn sử dụng phần mềm PMIS năm 2016 (Đ/c Dự)

Thứ 4

19/10/2016

- Sở GD&ĐT đánh giá ngoài THCS Nam Thắng - Sở GD&ĐT đánh giá ngoài THCS Nam Hoa
- Tập huấn “An toàn trường học” tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tập huấn “An toàn trường học” tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)
- Hỗ trợ việc dạy Tiếng việt Công nghệ lớp 1 và mô hình trường Tiểu học mới TH Nam Minh, TH Nam Bình (Đ/c Hinh, bộ phận TH) - Rà soát số liệu PCGDXMC các xã (Đ/c Hinh, bộ phận TH)
- Tập huấn sử dụng phần mềm PMIS năm 2016 (Đ/c Dự) - Tập huấn sử dụng phần mềm PMIS năm 2016 (Đ/c Dự)

Thứ 5

20/10/2016

- Kiểm tra nội bộ trường MN Nam Mỹ (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, bộ phận liên quan) - Kiểm tra nội bộ trường MN Nam Mỹ (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, bộ phận liên quan)
- Hỗ trợ việc dạy Tiếng việt Công nghệ lớp 1 và mô hình trường Tiểu học mới TH Nam Xá, TH Nam Thịnh (Đ/c Hinh, bộ phận TH) - Làm đề khảo sát giai đoạn I (Đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Dự kỷ niệm ngày PNVN 20/10 một số Công đoàn cơ sở (Đ/c P.Anh, Đới) - Dự kỷ niệm ngày PNVN 20/10 một số Công đoàn cơ sở (Đ/c P.Anh, Đới)

Thứ 6

21/10/2016

- Hướng dẫn rà soát 5 tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia với 13 trường MN: Nam Thắng; Nam Chấn; Nam Quang; Nam Dương; Nam Tiến; Nam Sơn; Nam Lợi; Nam Thành; Nam Toàn; Nam Đồng; Nam Mỹ; Nam Nghĩa; Trần Hưng Đạo (Đ/c Thành, bộ phận MN) - 16h Họp giao ban Phòng GD&ĐT
- Hỗ trợ việc dạy Tiếng việt Công nghệ lớp 1 và mô hình trường Tiểu học mới TH Nam Hoa, TH Nam Giang (Đ/c Hinh, bộ phận TH)  
- Kiểm tra nội bộ trường THCS Nam Thanh (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, bộ phận liên quan) - Kiểm tra nội bộ trường THCS Nam Thanh (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, bộ phận liên quan)

Thứ 7

22/10/2016

- Tập huấn quy trình xây dựng hồ sơ các tiêu chí giáo dục cho các xã tại Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, trưởng các bộ phận)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 13 tháng 10  năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ