Lịch công tác tuần từ ngày 16/9 - 22/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

16/9

GIAO BAN CƠ QUAN

- Hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2019-202 các trường Mầm non (bộ phận Thanh tra, bộ phận Mầm non)
- Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
  - Duyệt Kế hoạch các trường (bộ phận Tiểu học)
Thứ 3

17/9

- Từ 8h tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định: Hội nghị Triển khai công tác Y tế trường học năm học 2019-2020
- Tổng hợp báo cáo thống kê đầu năm học (bộ phận Mầm non) - Duyệt Kế hoạch các trường (bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2019-2020 các trường THCS (bộ phận Thanh tra, bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
- Hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB)  
- Duyệt lương tháng 9/2019 cho các trường mầm non thuộc miền 1, miền 2 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 9/2019 cho các trường mầm non thuộc miền 3, miền 4 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

18/9

 

- Từ 5h45' tại trụ sở UBND huyện: HN tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí – Nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông tại nhà văn hóa huyện Vụ bản - Tại Phòng GD&ĐT: Sở TT&TT, UBND huyện tập huấn ứng dụng CNTT cho các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường mầm non (bộ phận Thanh tra, bộ phận Mầm non) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường mầm non (bộ phận Thanh tra, bộ phận Mầm non)
- Rà soát đội ngũ, GV, NV thừa thiếu cục bộ đề nghị UBND huyện luôn chuyển hoặc tuyển dụng (bộ phận TCCB) - Duyệt Kế hoạch các trường (bộ phận Tiểu học)
- Tham gia tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
- Duyệt lương tháng 9/2019 cho các trường mầm non thuộc miền 5 (bộ phận Tài vụ)  
Thứ 5

19/9

- Tổng hợp báo cáo thống kê đầu năm học (bộ phận Mầm non) - Duyệt Kế hoạch các trường (bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
 - Hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB)
Thứ 6

20/9

- Tổng hợp báo cáo thống kê đầu năm học (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp báo cáo đầu năm 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
- Thu báo cáo và kế hoạch đầu năm học của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tài vụ) - Rà soát đội ngũ, GV, NV thừa thiếu cục bộ đề nghị UBND huyện luôn chuyển hoặc tuyển dụng (bộ phận TCCB)
Thứ 7

21/9

 - Từ 8h tại Hội trường Sở GD&ĐT Nam Định: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ năm học 2019-2020 v và các văn bản mới của Chính phủ, UBND tỉnh 
Chủ nhật

22/9

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 13  tháng 9  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ