Lịch công tác tuần từ ngày 16/4 - 20/4/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

 

15/4

Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 3

 

16/4

 

GIAO BAN CƠ QUAN

- Duyệt kế hoạch tổ chức hoạt động chuyên môn GDMN của 2 trường: MN Nam Hồng, MN Nam Hùng (bộ phận Mầm non)

- Rà soát việc thực hiện công văn số 1192/SGDĐT-CTTT ngày 10/6/2018 tại 01 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)

- Tổng hợp kết quả khảo sát học kì II năm học 2018-2019 cảu các trường THCS (bộ phận THCS)

- Họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học, nhận đề khảo sát của Sở GD&ĐT tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Tiểu học)

- Trả Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2019 và tờ rời BHXH năm 2018 cho các trường Mầm non (bộ phận TCCB) - Trả Quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2019 và tờ rời BHXH năm 2018 cho các trường Mầm non (bộ phận TCCB)
- Thanh toán lương và các khoản phụ cấp cho giáo viên các trường Mầm non trong huyện (bộ phận Tài vụ) - Thanh toán lương và các khoản phụ cấp cho giáo viên các trường Mầm non trong huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

 

17/4

 

- Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường tại Chi nhánh Viettel huyện Trực Ninh (đ/c Thành) - Rà soát, giải quyết chế độ chính cho giáo viên các trường Mầm non (bộ phận TCCB)
- Rà soát việc thực hiện công văn số 1192/SGDĐT-CTTT ngày 10/6/2018 tại 01 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)  - Xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường Tiểu học Nam Giang (bộ phận Tài vụ) - Thanh toán lương và các khoản phụ cấp cho giáo viên các trường Mầm non trong huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

 

18/4

 

(Dự kiến) Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định về việc kiểm tra thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
- Các trường Tiểu học khảo sát bài số 1 + 2 khối 4 và khối 5 (bộ phận Tiểu học) - Các trường Tiểu học Khảo sát môn tiếng Anh lớp 5 (bộ phận Tiểu học)
- Thi HSG lớp 8 cấp huyện tại THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)  - Rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên chuẩn bị cho kế hoạch sáp nhập các trường trong một xã (bộ phận TCCB)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường Tiểu học Nam Điền, Tiểu học Nam Xá (bộ phận Tài vụ) - Thanh toán tạm ứng, đối chiếu với Kho bạc nhà nước quý I năm 2019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

 

19/4

 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại UBND huyện (đ/c Vụ)
- Nhận bài, làm phách của Hội đồng chấm tại trường Tiểu học Hồng Quang (bộ phận Tiểu học) - Nhận bài, làm phách của Hội đồng chấm tại trường Tiểu học Hồng Quang (bộ phận Tiểu học)
- Chấm thi HSG lớp 8 cấp huyện tại THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường Tiểu học Nam Cường (bộ phận Tài vụ) - Thanh quyết toán các khoản chi và hoạt lớn của ngành quý I năm 2019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7 

 

20/4

- Chấm bài khảo sát tại trường Tiểu học Hồng Quang (bộ phận Tiểu học) - Chấm bài khảo sát tại trường Tiểu học Hồng Quang (bộ phận Tiểu học)
- Báo cáo chất lượng khảo sát học kì II lớp 9 về Sở GD&ĐT (bộ phận THCS)
Chủ nhật

 

21/4

Ra quân làm vệ sinh môi trường (cả ngày)

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ