Lịch công tác tuần từ ngày 16/3 - 22/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

16/3

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Tổng hợp, đối chiếu số liệu, Thông kê cơ sở GDMN theo Kế hoạch giám sát chuyên đề số 22/KH-HĐND tỉnh 03/3/2020 (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp, đối chiếu số liệu, Thông kê cơ sở GDMN theo Kế hoạch giám sát chuyên đề số 22/KH-HĐND tỉnh 03/3/2020 (bộ phận Mầm non)
Thứ 3

17/3

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Tổng hợp, đối chiếu số liệu, Thông kê cơ sở GDMN theo Kế hoạch giám sát chuyên đề số 22/KH-HĐND tỉnh 03/3/2020 (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp, đối chiếu số liệu, Thông kê cơ sở GDMN theo Kế hoạch giám sát chuyên đề số 22/KH-HĐND tỉnh 03/3/2020 (bộ phận Mầm non)
- Từ 8h00 tại Sở GD&ĐT: Tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, về việc tổ chức lựu chọn SGK cuả các cơ sở giáo dục theo công văn số 310/SGDĐT-GDTH của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định (đ/c Vụ, đ/c Hinh, đ/c Bổng). - Từ 13h30’ tại Sở GD&ĐT: Tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, về việc tổ chức lựu chọn SGK cuả các cơ sở giáo dục theo công văn số 310/SGDĐT-GDTH của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định (đ/c Vụ, đ/c Hinh, đ/c Bổng).
Thứ 4

18/03

 

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Kiểm tra các trường về việc đánh giá chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 01/2019 của Bộ GD&ĐT (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra các trường về việc đánh giá chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 01/2019 của Bộ GD&ĐT (bộ phận Tiểu học)
- Các trường THCS hướng dẫn học sinh lớp 9 học trực tuyến các môn thi vào 10 THPT theo lịch của Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Các trường THCS hướng dẫn học sinh lớp 9 học trực tuyến các môn thi vào 10 THPT theo lịch của Sở GD&ĐT (bộ phận THCS)
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức)
- Duyệt lương tháng 03/2020 cho các trường Mầm non (Miền 1+2) (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 03/2020 cho các trường Mầm non (Miền 3+4) (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

19/03

 

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Kiểm tra các trường về việc đánh giá chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 01/2019 của Bộ GD&ĐT (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra các trường về việc đánh giá chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 01/2019 của Bộ GD&ĐT (bộ phận Tiểu học)
- Các trường THCS hướng dẫn học sinh lớp 9 học trực tuyến các môn thi vào 10 THPT theo lịch của Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Các trường THCS hướng dẫn học sinh lớp 9 học trực tuyến các môn thi vào 10 THPT theo lịch của Sở GD&ĐT (bộ phận THCS)
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức)
- Duyệt lương tháng 03/2020 cho các trường Mầm non (Miền 5) (bộ phận Tài vụ) -Tổng hợp duyệt lương tháng 03/2020 cho các trường Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

20/03

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Từ 7h30' tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy: Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt phương án nhân sự, chương trình tổ chức Đại hội Đảng bộ Phòng GD&ĐT (đ/c Vụ, đ/c Hưng)
- Kiểm tra các trường về việc đánh giá chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 01/2019 của Bộ GD&ĐT (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra các trường về việc đánh giá chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 01/2019 của Bộ GD&ĐT (bộ phận Tiểu học)
- Các trường THCS hướng dẫn học sinh lớp 9 học trực tuyến các môn thi vào 10 THPT theo lịch của Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Các trường THCS hướng dẫn học sinh lớp 9 học trực tuyến các môn thi vào 10 THPT theo lịch của Sở GD&ĐT (bộ phận THCS)
- Từ 8h tại Phòng họp Phòng GD&ĐT: Đón đoàn Kiểm tra của UBND huyện Nam Trực về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức)
-Tổng hợp duyệt lương tháng 03/2020 cho các trường Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ) -Tổng hợp duyệt lương tháng 03/2020 cho các trường Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

21/03

- Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức)
Chủ nhật

22/03

- Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức)

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 13  tháng 03  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ