Lịch công tác tuần từ ngày 16/11 - 22/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16/11 -  22/11/2020

 

 

Thời gian Sáng Chiều
  CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ VĂN HÓA GIÁO DỤC LẦN THỨ 9 NĂM 2020
Thứ 2

16/11

Giao ban cơ quan

- Hưởng ứng các hoạt động TDTT, VHVN chào mừng 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tuần lễ Văn hóa – Giáo dục lần thứ 9 huyện Nam Trực năm 2020 (bộ phận Tiểu học, THCS). - Hưởng ứng các hoạt động TDTT, VHVN chào mừng 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tuần lễ Văn hóa – Giáo dục lần thứ 9 huyện Nam Trực năm 2020 (bộ phận Tiểu học, THCS).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện tốt nề nếp trường học (bộ phận Mầm non). - Chuẩn bị các điều kiện tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020  (bộ phận Tổ chức).
- Thanh toán lương tháng 11/2020 cho các trường mầm non và cơ quan Phòng GD&ĐT (bộ phận Tài vụ).  
Thứ 3

17/11

- Hưởng ứng các hoạt động TDTT, VHVN chào mừng 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tuần lễ Văn hóa – Giáo dục lần thứ 9 huyện Nam Trực năm 2020 (bộ phận Tiểu học, THCS). - Hưởng ứng các hoạt động TDTT, VHVN chào mừng 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tuần lễ Văn hóa – Giáo dục lần thứ 9 huyện Nam Trực năm 2020 (bộ phận Tiểu học, THCS).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện tốt nề nếp trường học (bộ phận Mầm non). - Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xây dựng kế hoạch và dự kiến thông báo về việc chuyển giáo viên Mầm non đang hợp đồng trước 31/12/2015 thành viên chức (bộ phận Tổ chức).
- Thanh toán lương tháng 11/2020 cho các trường mầm non và cơ quan Phòng GD&ĐT(bộ phận Tài vụ).  
Thứ 4

18/11

- Hưởng ứng các hoạt động TDTT, VHVN chào mừng 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tuần lễ Văn hóa – Giáo dục lần thứ 9 huyện Nam Trực năm 2020 (bộ phận Tiểu học, THCS). - Hưởng ứng các hoạt động TDTT, VHVN chào mừng 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tuần lễ Văn hóa – Giáo dục lần thứ 9 huyện Nam Trực năm 2020 (bộ phận Tiểu học, THCS).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện tốt nề nếp trường học (bộ phận Mầm non). - Chuẩn bị các điều kiện cho tuần lễ Văn hóa – Giáo dục lần thứ 9 huyện Nam Trực năm 2020 và kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (bộ phận Tài vụ, Tổ chức).
Thứ 5

19/11

- Từ 13h30', tại Phòng họp số 1 UBND huyện: Viện khoa học Lao động và Xã hội khảo sát thực hiện một số chính sách xã hội giai đoạn 2011- 2020 tại huyện.
- Chuẩn bị các điều kiện cho tuần lễ Văn hóa – Giáo dục lần thứ 9 huyện Nam Trực năm 2020 và kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Chuẩn bị các điều kiện cho tuần lễ Văn hóa – Giáo dục lần thứ 9 huyện Nam Trực năm 2020 và kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Thứ 6

20/11

Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

Thứ 7

21/11

Chủ nhật

22/11

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 13 tháng 11 năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Đoàn Quang Vụ