Lịch công tác tuần từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2016

 

Thời gian Sáng

Chiều

Thứ 2

15/8

- Ngày tựu trường các trường THCS

- Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Nam Lợi về công tác xây dựng NTM (đ/c Vụ)

- Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GD&ĐT (đ/c Thành, Mầm non)

- Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GD&ĐT (đ/c Thành, Mầm non)

- Tập huấn công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016; chương trình Công dân tích cực (đ/c Hưng, đ/c Võ, đ/c Chỉnh, đ/c Hằng)

- Tập huấn công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016; chương trình Công dân tích cực (đ/c Hưng, đ/c Võ, đ/c Chỉnh, đ/c Hằng)

- Bán và thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (đ/c Dự)

- Bán và thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (đ/c Dự)

- Hoàn thiện hồ sơ lương tháng 8/2016 (đ/c Đạt)

Thứ 3

16/8

- Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Thịnh về công tác xây dựng NTM (đ/c Vụ)

- Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GD&ĐT (đ/c Thành, Mầm non)

- Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GD&ĐT (đ/c Thành, Mầm non)

- Tập huấn giáo viên dạy Mỹ thuật tại Sở GD&ĐT (Tiểu học)

- Tập huấn giáo viên dạy Mỹ thuật tại Sở GD&ĐT (Tiểu học)

- Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017 tại huyện Hải Hậu (đ/c Hưng, đ/c Võ)

- Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017 tại huyện Hải Hậu (đ/c Hưng, đ/c Võ)

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác Hội cha mẹ học sinh (THCS) - Xây dựng kế hoạch tập huấn hè năm 2016 (THCS)
- Tập huấn chuyên môn theo lịch của Sở GD&ĐT (đ/c Lưỡng) - Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL (Đ/c P.Anh)
- Bán và thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (đ/c Dự) - Bán và thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (đ/c Dự)
- Thông qua quy hoạch các trường đợt II/2016 (đ/c Đạt) - Thông qua quy hoạch các trường đợt II/2016 (đ/c Đạt)

Thứ 4

17/8

- Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện làm việc với Đảng ủy, HDND, UBND xã Bình Minh về công tác xây dựng NTM (đ/c Vụ)

- Tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh theo chương trình hệ 10 năm, năm học 2016-201 tại Nam Định (đ/c Tùng) - Tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh theo chương trình hệ 10 năm, năm học 2016-201 tại Nam Định (đ/c Tùng)
- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác Hội cha mẹ học sinh (THCS) - Xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 về GDTX (THCS)
- Hoàn thiện thi đua năm học 2015-2016 (Đ/c P. Anh, Đ/c Đới) - Hoàn thiện thi đua năm học 2015-2016 (Đ/c P. Anh, Đ/c Đới)
- Bán và thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (đ/c Dự) - Bán và thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (đ/c Dự)
- Hướng dẫn các xã Điền Xá, Đồng Sơn hồ sơ Nông thôn mới. (đ/c Lưỡng) - Hướng dẫn các xã Điền Xá, Đồng Sơn hồ sơ Nông thôn mới. (đ/c Lưỡng)
- Thông qua quy hoạch các trường đợt II/2016 (đ/c Đạt) - Thông qua quy hoạch các trường đợt II/2016 (đ/c Đạt)

Thứ 5

18/8

- Tập huấn dạy học theo nghiên cứ bài học tại Sở GD&ĐT (Tiểu học) - Tập huấn dạy học theo nghiên cứ bài học tại Sở GD&ĐT (Tiểu học)
- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị CBCC đầu năm học 2016-2017 (Đ/c P. Anh, Đ/c Đới)
- Bán và thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (đ/c Dự) - Bán và thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (đ/c Dự)
- Duyệt quyết toán các trường xã Nam Dương (đ/c Đạt) - Duyệt quyết toán các trường xã Nam Dương (đ/c Đạt)
 

Thứ 6

19/8

- Tập huấn dạy học theo nghiên cứ bài học tại trường TH Nam Hồng (Tiểu học) - Tập huấn dạy học theo nghiên cứ bài học tại trường TH Nam Tiến (Tiểu học)
- Tổng kết công tác Hội cha mẹ học sinh năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 (THCS) - Phối hợp với Ban Tuyên giáo mở lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên toàn ngành giáo dục (đ/c Dự)
- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị tổng kết công đoàn năm học 2015-2016 (Đ/c P. Anh, Đ/c Đới) - Chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị Tổng kết Hội Cha mẹ học sinh năm học 2015-2016 (Mầm non)
- Duyệt quyết toán các trường xã Bình Minh (đ/c Đạt) - Duyệt quyết toán các trường xã Bình Minh (đ/c Đạt)

Thứ 7

20/8

- Bồi dưỡng Chính trị hè đối với Cán bộ, giáo viên các trường Mầm non chưa là Đảng viên tại Nhà Văn hóa huyện