Lịch công tác tuần từ ngày 15/7 - 21/7/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

15/7

Giao ban cơ quan

 
- Tuần đầu tiên các trường Tiểu học triển khai dạy PoKy (bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc các trường Mầm non tổng vệ sinh môi trường và chuẩn bị các điều điện đón đoàn công tác của các cấp (bộ phận Mầm non)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận THCS) - Duyệt lương các trường Mầm non tháng 7/2019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 3

16/7

- Đón đoàn của Trung ương về Thăm quan mô hình phát triển kinh tế và đời sống văn hóa Nông thôn mới tại huyện Nam Trực
- Từ 8h30’ tại Sở GD&ĐT: Dự Hội nghị giới thiệu chương trình Thư viện thân thiện trường Tiểu học của tổ chức Room to Read (Lãnh đạo Phòng, Hiệu trưởng TH Nam Long, Nam Tiến, Nam Thành) (bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc các trường Mầm non tổng vệ sinh môi trường và chuẩn bị các điều điện đón đoàn công tác của các cấp (bộ phận Mầm non)
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên

- Báo cáo cuối năm học 2018-2019 về Sở GD&ĐT (bộ phận Tổ chức)

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận THCS)
- Duyệt lương các trường Mầm non tháng 7/2019 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương các trường Mầm non tháng 7/2019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

17/7

 

- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên

- Báo cáo cuối năm học 2018-2019 về Sở GD&ĐT

- Dự kiến họp hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT năm 2019 (bộ phận Tổ chức)

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên- Báo cáo cuối năm học 2018-2019 về Sở GD&ĐT
- Duyệt lương các trường Mầm non tháng 7/2019 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương các trường Mầm non tháng 7/2019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

18/7

 

- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019
- Từ 7h00, tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (đ/c Vụ)
- Xây dựng Đề án sát nhập các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên (bộ phận Tổ chức)
Thứ 6

19/7

- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019
- Từ 7h00, tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (đ/c Vụ)
- Xây dựng Đề án sát nhập các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc các trường Mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2019 (bộ phận Mầm non)
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên (bộ phận Tổ chức)
Thứ 7

20/7

 
Chủ nhật

21/7

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 12  tháng 7  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ