Lịch công tác tuần từ ngày 15/11 – 21/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/11 – 21/11/2021

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

15/11

Giao ban cơ quan

 
- Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS). - Đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non, Tiểu học, THCS).
- Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB). - Duyệt hồ sơ miễn giảm học học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các trường (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 3

16/11

- Tập huấn trực tuyến chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1; hướng dẫn tổ chức giáo dục hòa nhập trong cơ sở GDMN (Bộ phận Mầm non). - Tập huấn trực tuyến chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1; hướng dẫn tổ chức giáo dục hòa nhập trong cơ sở GDMN (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dạy học trực tuyến (Bộ phận Tiểu học). - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dạy học trực tuyến (Bộ phận Tiểu học).
- Báo cáo Kế hoạch dạy học trực tuyến (Bộ phận THCS). - Báo cáo Kế hoạch dạy học trực tuyến (Bộ phận THCS).
- Thu, hoàn thiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển giáo viên mầm non trình báo cáo Hội đồng tuyển dụng (Bộ phận TCCB). - Duyệt hồ sơ miễn giảm học học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các trường (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

17/11

- Tập huấn trực tuyến chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1; hướng dẫn tổ chức giáo dục hòa nhập trong cơ sở GDMN (Bộ phận Mầm non). - Tập huấn trực tuyến chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1; hướng dẫn tổ chức giáo dục hòa nhập trong cơ sở GDMN (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dạy học trực tuyến (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp các tiết dạy giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dạy học trực tuyến (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp các tiết dạy giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS). - Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS).
- Thu hồ sơ thâm niên giáo viên mầm non tuyển dụng năm 20215 đề nghị UBND huyện xếp thâm niên (Bộ phận TCCB). - Duyệt hồ sơ miễn giảm học học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các trường (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

18/11

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dạy học trực tuyến (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp các tiết dạy giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dạy học trực tuyến (Bộ phận Tiểu học).

- Tổng hợp các tiết dạy giáo án điện tử (Bộ phận Tiểu học).

- Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS). - Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS).
- Chuẩn bị các điều kiện Hưởng ứng tuần lễ văn hóa giáo dục lần thứ 10 năm 2021 và Kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (Bộ phận TCCB). - Duyệt hồ sơ miễn giảm học học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các trường (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

19/11

- Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN tăng cường thực hiện biện pháp an toàn trường học; phòng chống Covid-19 (Bộ phận Mầm non).
- Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS). - Dự giờ, kiểm tra dạy học trực tuyến các trường THCS (Bộ phận THCS).
- Chuẩn bị các điều kiện Hưởng ứng tuần lễ văn hóa giáo dục lần thứ 10 năm 2021 và Kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (Bộ phận TCCB). - Duyệt hồ sơ miễn giảm học học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các trường (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

20/11

Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2021

Chủ nhật

21/11

   

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 12 tháng 11 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ