Lịch công tác tuần từ ngày 15/02 - 21/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/02 - 21/02/2021

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

15/02

(04/01 ÂL)

Trực Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo lịch.
Thứ 3

16/02

(05/01 ÂL)

Trực Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 theo lịch.
Thứ 4

17/02

(06/01 ÂL)

Họp giao ban cơ quan

Khai xuân đầu năm

 
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT: Dự lễ Tết trồng cây tại các trường tiểu học Hồng Quang, mầm non Nam Hùng, THCS Nam Giang. - Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học.
- Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học.
Thứ 5

18/02

(07/01 ÂL)

- Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học. - Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học.
Thứ 6

19/02

(08/01 ÂL)

- Từ 8h00' tại phòng họp số 1 HĐND-UBND huyện: Hội nghị thống nhất các nội dung chuẩn bị thẩm định hồ sơ, thực địa xây dựng Nông thôn mới nâng cao trong tháng 02/2021 tại 8 xã Nam Thắng, Điền Xá, Hồng Quang, Nam Hoa, Nam Dương, Nam Thái, Nam Tiến, Nam Lợi. (Đ/c Vụ).
- Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học. - Đôn đốc các nhà trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện công tác an toàn trường học, vệ sinh trong ngoài lớp học.
Thứ 7

20/02

(09/01 ÂL)

   
Chủ nhật

21/02

(10/01 ÂL)

- Từ 8h00’, tại phòng họp BCH huyện: Hội nghị gặp mặt Hội truyền thống cấp ủy huyện (Đ/c Vụ).  

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

Nam Trực, ngày 12 tháng 02 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ