Lịch công tác tuần từ ngày 15/01 đến ngày 20/01/2018

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

15/01

- Họp giao ban - Hoàn thiện video “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” dự thi cấp tỉnh (Bộ phận MN)
- Sở GD&ĐT đánh giá ngoài trường THCS Điền Xá - Họp 6 trường TH tham gia Liên hoan phát triển năng lực cấp tỉnh tại trường TH Nam Đào (Bộ phận TH)

Thứ 3

16/01

- Dự Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp (Đ/c Vụ)
- Hoàn thiện video “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” dự thi cấp tỉnh (Bộ phận MN) - Hoàn thiện video “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” dự thi cấp tỉnh (Bộ phận MN)
- Dự buổi giao lưu tuyên truyền và hoạt động trải nghiệm hướng dẫn ATGT  tại TH Nam Tân (Bộ phận TH) - Góp ý Hồ sơ thi đồ dùng cấp tỉnh (Bộ phận TH)
- Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 1 tại trường THCS Điền xá (Bộ phận THCS) - Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 1 tại trường THCS Điền xá (Bộ phận THCS)

Thứ 4

17/01

- Dự Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp (Đ/c Vụ) 
- Dự Hội nghị tại UBND huyện (Đ/c Thành)
- Góp ý Hồ sơ thi đồ dùng cấp tỉnh (Bộ phận TH) - Dự LHPTNL cấp trường tại TH Nam Chấn (Bộ phận TH)
- Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 2 tại trường THCS Nam Cường (Bộ phận THCS) - Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 2 tại trường THCS Nam Cường (Bộ phận THCS)

Thứ 5

18/01

- Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 3 tại trường THCS Nam Hồng (Bộ phận THCS) - Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 3 tại trường THCS Nam Hồng (Bộ phận THCS)
- Tập huấn về nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học và HĐGD theo Thông tư số 22 tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Tập huấn về nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học và HĐGD theo Thông tư số 22 tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Hoàn thiện video “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” dự thi cấp tỉnh (Bộ phận MN) - Dự LHPTNL cấp trường tại TH Nam Lợi (Bộ phận TH)

Thứ 6

19/01

- Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khoá XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại UBND huyện (Đ/c Vụ)
- Rà soát hoạt động nhóm trẻ gia đình (Bộ phận MN) - Rà soát hoạt động nhóm trẻ gia đình (Bộ phận MN)
- Tập huấn về nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học và HĐGD theo Thông tư số 22 tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Tập huấn về nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học và HĐGD theo Thông tư số 22 tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 4 tại trường THCS Đồng Sơn (Bộ phận THCS) - Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 4 tại trường THCS Đồng Sơn (Bộ phận THCS)

- Hoàn thành Hồ sơ thi Đồ dùng cấp tỉnh (Đ/c Thi)

Thứ 7

20/01

- Dự LHPTNL cấp trường tại TH Nam Tiến; Nam Đồng (Bộ phận TH)
- Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 5 tại trường THCS Nam Tiến (Bộ phận THCS)

- Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 5 tại trường THCS Nam Tiến (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 11 tháng 01 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ