Lịch công tác tuần từ ngày 13/7 - 19/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

13/7

 Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

Giao ban cơ quan

- Tổng hợp kế hoạch hoạt động hè năm 2020 các trường Mầm non thuộc miền 4 (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp kế hoạch hoạt động hè năm 2020 các trường Mầm non thuộc miền 1, 2 (bộ phận Mầm non)
- Thu hồ sơ tuyển sinh trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS) - Thu hồ sơ tuyển sinh trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
- Tổng hợp bài dự thi tìm hiểu Quân khu 3-75 năm đồng hành cùng dân tộc (bộ phận Tổ chức) - Tổng hợp bài dự thi tìm hiểu Quân khu 3-75 năm đồng hành cùng dân tộc (bộ phận Tổ chức)
Thứ 3

14/7

Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

- Tổng hợp kế hoạch hoạt động hè năm 2020 các trường Mầm non thuộc miền 3, 4 (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp kế hoạch hoạt động hè năm 2020 các trường Mầm non thuộc miền 5 (bộ phận Mầm non)
- Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 cấp huyện (bộ phận Tiểu học) - Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 cấp huyện (bộ phận Tiểu học)
- Thu hồ sơ tuyển sinh trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS) - Thu hồ sơ tuyển sinh trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
- Thanh toán lương tháng 07/2020 cho các trường Mầm non trong toàn huyện và cơ quan Phòng GD&ĐT (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp cán bộ quản lý giáo viên các trường trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
Thứ 4

15/7

 

Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

- Tổng hợp kế hoạch hoạt động hè năm 2020 (bộ phận Mầm non) - Đánh giá, tổng hợp các tiêu chí thi đua giáo dục cấp học giáo dục Mầm non (bộ phận Mầm non)
- Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 cấp huyện (bộ phận Tiểu học) - Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 cấp huyện (bộ phận Tiểu học)
- Thu hồ sơ tuyển sinh trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS) - Thu hồ sơ tuyển sinh trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
- Thanh toán lương tháng 07/2020 cho các trường Mầm non trong toàn huyện và cơ quan Phòng GD&ĐT (bộ phận Tài vụ) - Báo cáo tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp cán bộ quản lý giáo viên các trường trong toàn huyện về Sở GD&ĐT (bộ phận Tổ chức)
Thứ 5

16/7

- Đánh giá, tổng hợp các tiêu chí thi đua giáo dục cấp học giáo dục Mầm non (bộ phận Mầm non) - Đánh giá, tổng hợp các tiêu chí thi đua giáo dục cấp học giáo dục Mầm non (bộ phận Mầm non)
- Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 cấp huyện.- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 (bộ phận Tiểu học) - Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 cấp huyện (bộ phận Tiểu học)
- Nộp hồ sơ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường đại trà (bộ phận THCS) - Nộp hồ sơ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường đại trà (bộ phận THCS)
- Đối chiếu quyết toán ngân sách quý II với Kho bạc huyện (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Tổ chức)
Thứ 6

17/7

- Đôn đốc các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện kế hoạch hoạt động hè (bộ phận Mầm non) - Đôn đốc các cơ sở giáo duc Mâm non thực hiện kế hoạch hoạt động hè (bộ phận Mầm non)
- Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 cấp huyện- Duyệt hoàn thành chương trình Tiểu học và tuyển sinh vào lớp 1 (bộ phận Tiểu học) - Tập huấn trực tiếp SGK lớp 1 cấp huyện (bộ phận Tiểu học)
- Duyệt kết quả vòng 1 tuyển sinh vào trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS) - Nộp hồ sơ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường đại trà (bộ phận THCS)
- Đối chiếu quyết toán ngân sách quý II với Kho bạc huyện (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Tổ chức)
Thứ 7

18/7

- Thông báo kết quả vòng 1 tuyển sinh vào trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS) - Nộp hồ sơ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường đại trà (bộ phận THCS)
Chủ nhật

19/7

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 10  tháng 7  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ