Lịch công tác tuần từ ngày 13/01 đến ngày 19/01/202

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/01 đến ngày 19/01/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

13/01

Giao ban cơ quan

 - Từ 14h tại phòng họp số 2 - UBND huyện: Dự Hội nghị giao ban tuần UBND huyện (đ/c Vụ)
- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia; chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và kiểm định chất lượng GDMN 1 trường Mầm non (bộ phận Mầm non) - Giao biên chế năm 2020 (bộ phận Tổ chức)
- Các trường Tiểu học gửi qua mail báo cáo chất lượng cuối học kỳ I năm học 2019-2020 theo mẫu của Phòng, Sở GD&ĐT (Đ/c Bổng tổng hợp) - Duyệt lương tháng 01/2020 và thu nộp tiền học phí kỳ I năm 2019-2020 cho các trường Mầm non thuộc miền 1 (bộ phận Tài vụ)
- Tham dự thi chung kết Hùng biện Tiếng Anh tại Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Tham dự thi chung kết Hùng biện Tiếng Anh tại Sở GD&ĐT (bộ phận THCS)
Thứ 3

14/01

- Từ 7h15, HU-HĐND-UBND-UBMTTQ huyện tổ chức viếng Đền thờ liệt sỹ huyện - Từ 14h tại Hội trường tầng 2 - Phòng GD&ĐT: Công bố Quyết định sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị trấn Nam Giang 
- Từ 7h30, tại Nhà văn hóa huyện: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT)
- Tổng hợp chất lượng, báo cáo cuối kỳ 1 và báo cáo EQMS năm học 2019-202 ((Đ/c Bổng tổng hợp) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia; chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và kiểm định chất lượng GDMN 1 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)
- Xây dựng Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Giao biên chế năm 2020 (bộ phận Tổ chức)
- Duyệt lương tháng 01/2020 và thu nộp tiền học phí kỳ I năm 2019-2020 cho các trường Mầm non thuộc Miền 2 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 01/2020 và thu nộp tiền học phí kỳ I năm 2019-2020 cho các trường Mầm non thuộc Miền 3 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

15/01 

- Từ 14h tại Hội trường tầng 2 - Phòng GD&ĐT: Sơ kết học kì I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kì II năm học 2019-2020.
- Tổng hợp chất lượng, báo cáo cuối kỳ 1 và báo cáo EQMS năm học 2019-202 ((Đ/c Bổng tổng hợp) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia; chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và kiểm định chất lượng GDMN 1 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)
- Xây dựng Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Giao biên chế năm 2020 (bộ phận Tổ chức)
- Duyệt lương tháng 01/2020 và thu nộp tiền học phí kỳ I năm 2019-2020 cho các trường Mầm non thuộc Miền 4 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 01/2020 và thu nộp tiền học phí kỳ I năm 2019-2020 cho các trường Mầm non thuộc Miền 5 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

16/01 

- Tập huấn chuyên môn GDMN tại MN Nam Thanh (bộ phận Mầm non) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại MN Nam Thanh (bộ phận Mầm non)
- Tổng hợp chất lượng, báo cáo cuối kỳ 1 và báo cáo EQMS năm học 2019-202 ((Đ/c Bổng tổng hợp) - Giao biên chế năm 2020 (bộ phận Tổ chức)
- THCS Đồng Sơn hoàn thiện các tiêu chí đón đoàn kiểm tra chuẩn quốc gia, chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và kiểm định chất lượng (bộ phận THCS) - THCS Đồng Sơn hoàn thiện các tiêu chí đón đoàn kiểm tra chuẩn quốc gia, chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và kiểm định chất lượng (bộ phận THCS)
- Tổng hợp duyệt lương tháng 01/2020 và thu nộp tiền học phí kỳ I năm 2019-2020 cho các trường Mầm non (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp duyệt lương tháng 01/2020 và thu nộp tiền học phí kỳ I năm 2019-2020 cho các trường Mầm non (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

17/01

- Xây dựng Kế hoạch tháng 02/2020 (bộ phận Mầm non) - Giao biên chế năm 2020 (bộ phận Tổ chức)
Thứ 7

18/01

Chủ nhật

19/01

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 10  tháng 01  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ