Lịch công tác tuần từ ngày 12/11-17/11/2018

 

Thời gian Sáng Chiều
TUẦN LỄ VĂN HÓA - GIÁO DỤC HUYỆN NAM TRỰC LẦN THỨ 7

Thứ 2

12/11

- Dự tiết sinh hoạt thứ 2 đầu tuần và triển khai Văn hóa đọc tại trường TH Nam Tiến (Đ/c Vụ, bộ phận TH) - Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 1 tháng 11/2018 (Đ/c Vụ)
- Họp giao ban - Tổng hợp dự án thi KHKT và STEM và xây dựng kế hoạch thi cấp huyện (Bộ phận THCS)
- Tổng hợp kết quả Hội thi giáo viên giỏi cấp trường bậc MN (Bộ phận MN) - Tổng hợp kết quả Hội thi giáo viên giỏi cấp trường bậc MN (Bộ phận MN)

Thứ 3

13/11

- Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 11 HĐND huyện tại UBND xã Nam Hoa (Đ/c Vụ) - Họp BHL Hội thi GVG chọn giáo viên tham gia dự thi cấp tỉnh (Bộ phận THCS)
- Duyệt Kế hoạch hoạt động chuyên môn trường MN Nam Dương (Bộ phận MN) - Duyệt Kế hoạch hoạt động chuyên môn trường MN Nam Dương (Bộ phận MN)

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 4

14/11

- 15h Dự kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Vụ)

- Đôn đốc các trường MN tổ chức hoạt động ngoài lớp học (Bộ phận MN) - Đôn đốc các trường MN tổ chức hoạt động ngoài lớp học (Bộ phận MN)
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Chấm sơ khảo dự án dự thi KHKT và STEM cấp huyện (Bộ phận THCS)

Thứ 5

15/11

- Dự Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 (Đ/c Vụ)
- Đôn đốc các trường MN tổ chức hoạt động ngoài lớp học (Bộ phận MN) - Đôn đốc các trường MN tổ chức hoạt động ngoài lớp học (Bộ phận MN)
- Thăm một số đơn vị, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn - Thăm một số đơn vị, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn
- Thi KHKT và STEM cấp huyện tại THCS Nam Đào (Bộ phận THCS) - Thi KHKT và STEM cấp huyện tại THCS Nam Đào (Bộ phận THCS)

Thứ 6

16/11

- Dự Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2019, phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng Đông Xuân 2018-2019 (Đ/c Vụ)
- Dự hoạt động chuyện môn tại trường MN Nam Dương (Bộ phận MN)
- Tập huấn cán bộ y tế trường học tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Tập huấn cán bộ y tế trường học tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Tập huấn phầm mềm tiếng Anh (Bộ phận THCS) - Công bố kết quả thi KHKT và STEM cấp huyện chọn dự án dự thi cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 7

17/11

- Thi giải cầu lông cán bộ, giáo viên và học sinh

- Thi Robotics học sinh cấp Tiểu học, THCS

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 08 tháng 11 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ