Lịch công tác tuần từ ngày 12-17/3/2018

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

12/3

- Khởi công xây dựng trường Mầm non Nam Giang

- Khảo sát giữa học kì II năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)
- Họp giao ban tại UBND huyện (Đ/c Vụ) - Tập huấn TDTT thi tỉnh năm 2018: Đá cầu tại THCS Nam Hoa, Điền kinh tại THCS Nam Hùng, Cầu lông tại Phòng GD&ĐT
 - Họp giao ban Phòng GD&ĐT

- Hoàn thành tổng hợp góp ý dự thảo chương trình giáo dục mới gửi Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)

Thứ 3

13/3

- UBND huyện làm việc với một số công dân xã Nghĩa An liên quan đến nội dung kiến nghị việc UBND xã Nghĩa An xây dựng trường THCS và trụ sở xã Nghĩa An tại phòng tiếp công dân UBND huyện (Đ/c Vụ dự)
- Đôn đốc tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất trường mầm non Nam Hải (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất trường mầm non Nam Minh (Bộ phận MN)
- Kiểm tra việc thực hiện văn hóa đọc (Bộ phận TH) - Khảo sát giữa học kì II năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)
- Duyệt lương tháng 03/2018 các trường MN miền 1 (Bộ phận Tài vụ) - Tập huấn TDTT thi tỉnh năm 2018: Bóng bàn tại CLB bóng bàn Vân Chàng, Cờ vua tại Phòng GD&ĐT

Thứ 4

14/3

-  UBND huyện làm việc với xã Tân Thịnh về cơ sở vật chất trường học theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (Đ/c Vụ dự)  - Dự Hội nghị nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 8 phòng học trường TH Nam Đào tại trường TH Nam Đào
- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú 01 trường mầm non (Bộ phận MN) - Tổng hợp sản phẩm “Xây dựng môi trường GDMN lấy trẻ làm trung tâm” (Bộ phận MN)

- Tập huấn Xây dựng ngân hàng đề khảo sát học sinh năm học 2017-2018 tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)

- Tập huấn Xây dựng ngân hàng đề khảo sát học sinh năm học 2017-2018 tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)

- Duyệt lương tháng 03/2018 các trường MN miền 2, miền 3 (Bộ phận Tài vụ)

- Tập huấn TDTT thi tỉnh năm 2018: Đá cầu tại THCS Nam Hoa, Điền kinh tại THCS Nam Hùng, Cầu lông tại Phòng GD&ĐT

- Khai mạc giải bóng đá chào mừng 87 năm ngày truyền thống Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2018), 72 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2018)

Thứ 5

15/3

- Nộp sản phẩm “Xây dựng môi trường GDMN lấy trẻ làm trung tâm” tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú 01 trường mầm non (Bộ phận MN)
- Thanh tra công tác thi học sinh giỏi tỉnh tại trường THCS Trần Đăng Ninh, Tp Nam Định (Đ/c Chỉnh) - Thanh tra công tác thi học sinh giỏi tỉnh tại trường THCS Trần Đăng Ninh, Tp Nam Định (Đ/c Chỉnh)

- Duyệt lương tháng 03/2018 các trường MN miền 4 (Bộ phận Tài vụ)

 - Tập huấn TDTT thi tỉnh năm 2018: Bóng bàn tại CLB bóng bàn Vân Chàng, Cờ vua tại Phòng GD&ĐT

Thứ 6

16/3

- Duyệt lương tháng 03/2018 các trường MN miền 5 (Bộ phận Tài vụ) - Tập huấn TDTT thi tỉnh năm 2018: Đá cầu tại THCS Nam Hoa, Điền kinh tại THCS Nam Hùng, Cầu lông tại Phòng GD&ĐT
- Thanh tra công tác thi học sinh giỏi tỉnh tại trường THCS Trần Đăng Ninh, Tp Nam Định (Đ/c Chỉnh) - Thanh tra công tác thi học sinh giỏi tỉnh tại trường THCS Trần Đăng Ninh, Tp Nam Định (Đ/c Chỉnh)
- Thi HSG 9 cấp tỉnh tại THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS)
- Kiểm tra việc thực hiện văn hóa đọc (Bộ phận TH) - Kiểm tra việc thực hiện văn hóa đọc (Bộ phận TH)

Thứ 7

17/3

- Tập huấn TDTT thi tỉnh năm 2018: Bóng bàn tại CLB bóng bàn Vân Chàng, Cờ vua tại Phòng GD&ĐT

Chủ nhật

18/3

- Ra quân tổng vệ sinh môi trường

- Tập huấn TDTT thi tỉnh năm 2018: Đá cầu tại THCS Nam Hoa, Điền kinh tại THCS Nam Hùng, Cầu lông tại Phòng GD&ĐT

- Tập huấn TDTT thi tỉnh năm 2018: Bóng bàn tại CLB bóng bàn Vân Chàng, Cờ vua tại Phòng GD&ĐT

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 08 tháng 3 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ