Lịch công tác tuần từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2016

 

Thời gian

Sáng Chiều

Thứ 2

11/7

- Làm việc với BHXH giải quyết lại chế độ chênh lệch nghỉ thai sản cho 49 giáo viên mầm non khi được chuyển xếp lương năm 2014 (đ/c Dự) - UBND tỉnh tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân thôn Đông Trung Thắng tại xã Nam Hồng (Lãnh đạo Phòng dự)

Thứ 3

12/7

- UBND huyện duyệt quy hoạch NTM và quy hoạch các trường học trên địa bàn huyện. - UBND huyện nghe các ngành chức năng báo cáo các đề án, kế hoạch, nghị quyết trình kỳ họp thứ 2, HĐND huyện (đ/c Vụ họp)
- Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn) - Xây dựng kế hoạch chuyên môn (THCS)
- Tham quan, nghiên cứu học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa (Đ/c Hinh, đ/c Lưỡng, Tiểu học) - Tham quan, nghiên cứu học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa (Đ/c Hinh, đ/c Lưỡng, Tiểu học)

- Làm việc với BHXH giải quyết lại chế độ chênh lệch nghỉ thai sản cho 49 giáo viên mầm non khi được chuyển xếp lương năm 2014 (đ/c Dự)

- Hướng dẫn các trường xếp ngạch lương theo chức danh nghề nghiệp (đ/c Dự)

Thứ 4

13/7

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn (THCS) - Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)
- Tham quan, nghiên cứu học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa (Đ/c Hinh, đ/c Lưỡng, Tiểu học) - Tham quan, nghiên cứu học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa (Đ/c Hinh, đ/c Lưỡng, Tiểu học)
Hướng dẫn các trường xếp ngạch lương theo chức danh nghề nghiệp (đ/c Dự) Hướng dẫn các trường xếp ngạch lương theo chức danh nghề nghiệp (đ/c Dự)

Thứ 5

14/7

- Phòng GD&ĐT làm việc với các trường về việc xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 - Phòng GD&ĐT làm việc với các trường về việc xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017
- Xây dựng kế hoạch chuyên môn - Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)
 

Thứ 6

15/7

- Phòng GD&ĐT làm việc với các trường về việc xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 - Phòng GD&ĐT làm việc với các trường về việc xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017
- Xây dựng kế hoạch chuyên môn - Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)