Lịch công tác tuần từ ngày 11/11 - 17/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

11/11

Giao ban cơ quan

 
- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn tại 01 trường Mầm non (bộ phận Mầm non) - Hướng dẫn các trường rà soát các hồ sơ đủ điều kiện xét thăng hạng theo Quyết định số 2364/QĐ-UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt (bộ phận Tổ chức)
- Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ) - Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ)
Thứ 3

12/11

- Tham gia tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 và tuần lễ Văn hóa – Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 8 năm 2019 (bộ phận Tiểu học) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại Nam Định (bộ phận Mầm non)
- Từ 8h00 tại trường TH Nam Thắng: Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý (bộ phận Tổ chức) - Từ 14h tại Phòng họp số 2 - UBND huyện: Họp tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 (đ/c Yến)
- Hướng dẫn các trường rà soát các hồ sơ đủ điều kiện xét thăng hạng theo Quyết định số 2364/QĐ-UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt (bộ phận Tổ chức)
- Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ) - Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

13/11

 

- Từ 8h00, tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Hội nghị tập huấn kiến thức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện - Từ 14h00 tại xã Nam Hồng: Đồng chí Bí thư HU làm việc với Đảng ủy xã Nam Hồng.
- Tham gia tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 và tuần lễ Văn hóa – Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 8 năm 2019 (bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn tại 01 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)
- Trận tứ kết giải bóng đá nữ chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 và tuần lễ Văn hóa – Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 8 năm 2019 tại trường TH Nam Dương  - Hướng dẫn các trường rà soát các hồ sơ đủ điều kiện xét thăng hạng theo Quyết định số 2364/QĐ-UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt (bộ phận Tổ chức)
- Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ) - Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

14/11

 

- Tham gia tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 và tuần lễ Văn hóa – Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 8 năm 2019 (bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn tại 01 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)
-Từ 8h00, tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Họp UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019. - Từ 15h: Họp đại diện Ban giám hiệu các trường có tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 và tuần lễ Văn hóa – Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 8 năm 2019 tại Nhà văn hóa huyện
- Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ) - Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

15/11

- Từ 8h tại Nhà văn hóa huyện: Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 và tuần lễ Văn hóa – Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 8 năm 2019 - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn tại 01 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)
- Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ) - Đón thanh tra Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

16/11

- Khai mạc giải cầu lông chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 và tuần lễ Văn hóa – Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 8 năm 2019 tại Phòng GD&ĐT - Trận chung kết giải bóng đá nữ chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 và tuần lễ Văn hóa – Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 8 năm 2019 tại trường TH Nam Dương
Chủ nhật

17/11

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 08  tháng 11  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ