Lịch công tác tuần từ ngày 11/01 - 17/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/01 - 17/01/2021

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

11/01

Giao ban cơ quan

- Từ 8h00’ tại Hội trường tầng 1 Sở GD&ĐT: Hội nghị triển khai thực hiện chữ ký số và hệ thống báo cáo tập trung của tỉnh (Đ/c Hưng, đ/c Quyền). - Đôn đốc các cơ sở GDMN hoàn thiện hồ sơ Đánh giá ngoài  (Bộ phận Mầm non).
- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021  (Bộ phận Tiểu học). - Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021  (Bộ phận Tiểu học).
- Rà soát, chuẩn bị hồ sơ phục vụ đón đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ  (Bộ phận Tổ chức). - Rà soát, chuẩn bị hồ sơ phục vụ đón đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ  (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 3

12/01

- Kiểm tra xét công nhận trường đạt chuẩn XSĐAT cấp tỉnh mầm non Nam Thắng, Nam Lợi (Bộ phận Mầm non). - Kiểm tra xét công nhận trường đạt chuẩn XSĐAT cấp tỉnh mầm non Hồng Quang (Bộ phận Mầm non).
- Duyệt lương tháng 01/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện miền 1+2 (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 01/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện miền 3+4 (Bộ phận Tài vụ).
- Thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh (Bộ phận THCS). - Thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh (Bộ phận THCS).
- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021  (Bộ phận Tiểu học). - Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021  (Bộ phận Tiểu học).
- Rà soát, chuẩn bị hồ sơ phục vụ đón đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ  (Bộ phận Tổ chức). - Rà soát, chuẩn bị hồ sơ phục vụ đón đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ  (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 4

13/01

- Đón đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT về việc thanh tra công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình GDMN. - Đón đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT về việc thanh tra công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình GDMN.
- Duyệt lương tháng 01/2021 cho các trường mầm non trong toàn huyện miền 5 (Bộ phận Tài vụ). - Thẩm định văn bằng, chứng chỉ đối với thí sinh đã trúng tuyển làm giáo viên tiểu học năm 2020 (Bộ phận Tổ chức).
- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021  (Bộ phận Tiểu học). - Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021  (Bộ phận Tiểu học).
- Thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh (Bộ phận THCS). - Thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh (Bộ phận THCS).
Thứ 5

14/01

- Từ 8h00’ tại Hội trường tầng 1 Sở GD&ĐT: Hội nghị tập huấn bảo vệ công tác môi trường, chống biến đổi khí hậu; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cưu nạn. - Từ 14h00' tại hội trường tầng 2 Phòng GD&ĐT: Hội nghị giao Ngân sách Nhà nước năm 2021 (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT, Hiệu trưởng, kế toán các trường TH, THCS).
- Từ 8h00’ tại phòng họp số 1 trụ sở HĐND-UBND: Họp UBND huyện triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 01 năm 2021 (Đ/c Vụ). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
- Đón đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT về việc thanh tra công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình GDMN. - Đón đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT về việc thanh tra công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình GDMN.
- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học). - Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học).
- Làm báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức ngành GD&ĐT về Sở Nội vụ (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 6

15/01

- Từ 8h00’ tại Hội trường tầng 1 Sở GD&ĐT: Hội thảo xây dựng CSDL ngành giáo dục của Sở GDĐT giai đoạn 2 (Đ/c Hưng, Việt Anh). - Nộp danh sách giáo viên tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS).
- Làm báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức ngành GD&ĐT về Sở Nội vụ (Bộ phận Tổ chức). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Bộ phận Tài vụ).
- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học). - Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN ổn định nề nếp trường học (Bộ phận Mầm non).
Thứ 7

16/01

- Chấm Sáng kiến kinh nghiệm (Bộ phận Tiểu học). - Chấm Sáng kiến kinh nghiệm (Bộ phận Tiểu học).
Chủ nhật

17/01

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 08 tháng 01 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ