Lịch công tác tuần từ ngày 10/6 - 16/6/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 10/6 đến ngày 16/6/2019 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

 

10/6

Giao ban cơ quan

 

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

- Giao lưu Toán tuổi thơ cấp quốc gia tại Đà Nẵng (bộ phận Tiểu học) - Giao lưu Toán tuổi thơ cấp quốc gia tại Đà Nẵng (bộ phận Tiểu học)
Thứ 3

 

11/6

- Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác quản lý cơ sở Mầm non ngoài công lập thuộc địa bàn huyện Nam Trực (bộ phận Mầm non) - Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác quản lý cơ sở Mầm non ngoài công lập thuộc địa bàn huyện Nam Trực (bộ phận Mầm non)
- Duyệt thi đua THCS năm học 2018-2019 (bộ phận THCS) - Duyệt thi đua THCS năm học 2018-2019 (bộ phận THCS)
- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB) - Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường THCS Hồng Quang (bộ phận Tài vụ)
- Duyệt lương tháng 6/2019 các trường Mầm non thuộc miền 1 và miền 2 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 6/2019 các trường Mầm non thuộc miền 3 và miền 4 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

 

12/6

 

- Tổng hợp công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận TCCB) - Tổng hợp các tiêu chí thi đua GDMN (bộ phận Mầm non)
- Duyệt thi đua THCS năm học 2018-2019 (bộ phận THCS) - Duyệt thi đua THCS năm học 2018-2019 (bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường THCS Nam Thanh (bộ phận Tài vụ)
- Duyệt lương tháng 6/2019 các trường Mầm non thuộc miền 5 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

 

13/6

 

- Tổng hợp các tiêu chí thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (Các bộ phận)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Tổng hợp kết quả đánh giá CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp (bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường THCS Nam Hải, THCS Nam Thái (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

 

14/6

- Tổng hợp các tiêu chí thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (Các bộ phận)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB) - Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB)
- Tổng hợp kết quả đánh giá CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp (bộ phận TCCB) - Tổng hợp kết quả đánh giá CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp (bộ phận TCCB)
Thứ 7

 

15/6

 
Chủ nhật

 

16/6

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 07  tháng 06 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ