Lịch công tác tuần từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

10/12

- Họp giao ban - Giáo viên làm bài Kiểm tra kiến thức chung (Bộ phận MN)
- Dự giờ giáo viên dạy giỏi (Bộ phận THCS) - Các xã, thị trấn nộp hồ sơ PCGD năm 2018 (Bộ phận THCS)
- Kiểm tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ

Thứ 3

11/12

- Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (Đ/c Vụ)
- Kiểm tra nội bộ - 14h bốc thăm tiết dạy Hội thi GVDG tại Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS)
- Chuẩn bị cho Hội thi GVCN giỏi cấp huyện (Bộ phận TH) - Chuẩn bị cho Hội thi GVCN giỏi cấp huyện (Bộ phận TH)
- Dự giờ giáo viên dạy giỏi (Bộ phận THCS) - BHL dự giờ môn Hóa tại THCS Nam Hồng (Bộ phận THCS)

Thứ 4

12/12

- Dự Hội nghị giao ban 8 tuần HKI, năm học 2018-2019 tại Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ)
- Kiểm tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ
- Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi miền 1 tại trường MN Trần Quốc Toản (Bộ phận MN) - Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi miền 2 tại trường MN Nam Toàn (Bộ phận MN)
- Chấm SKKN và bài năng lực tại tầng 2 Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH) - Chấm SKKN và bài năng lực tại tầng 2 Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)
- BHL dự giờ môn Hóa tại THCS Hoàng Ngân; môn Ngữ văn tại THCS Điền Xá; môn Vật lí tại THCS Nam Hoa (Bộ phận THCS)

Thứ 5

13/12

- Kiểm tra nội bộ - Dự hội nghị bàn giao tài sản hiện đang được trường THCS Nguyễn Hiền sử dụng bàn giao về phòng GĐ&ĐT (Đ/c Vụ, Đạt)
- Thi thuyết trình và Xử lý tình huống tại tầng 2 Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH) - Thi thuyết trình và Xử lý tình huống tại tầng 2 Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)
- BHL dự giờ môn Hóa tại THCS Nam Hồng; môn Ngữ văn tại THCS Nam Cường  (Bộ phận THCS) - BHL dự giờ Vật lí tại THCS Nam Dương (Bộ phận THCS)
- Hội thi Hùng biện tiếng Anh bậc Tiểu học cấp huyện tại trường THCS Nam Tiến - Hội thi Hùng biện tiếng Anh bậc THCS cấp huyện tại trường THCS Nam Tiến
- Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi miền 4 tại trường MN Nam Dương (Bộ phận MN) - Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi miền 3 tại trường MN Nam Hồng (Bộ phận MN)

Thứ 6

14/12

- Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy - HĐND - UBND và cá nhân về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 (Đ/c Vụ) - Kiểm tra nội bộ
- Dự mở thầu công trình xây dựng 4 phòng học trường THCS Điền Xá tại UBND xã Điền Xá (Đ/c Hưng)
- Thi thuyết trình và Xử lý tình huống tại tầng 2 Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH) - Thi thuyết trình và Xử lý tình huống tại tầng 2 Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)
- BHL dự giờ môn Hóa tại THCS Nguyễn Hiền; môn Ngữ văn tại THCS Nam Mỹ; môn GDCD tại THCS Nam Tiến; môn Vật lí tại THCS Nam Hoa  (Bộ phận THCS)
- Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi miền 5 tại trường MN Nam Long (Bộ phận MN)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 06 tháng 12 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ