Lịch công tác tuần từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

09/9

GIAO BAN CƠ QUAN

- Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch các trường trọng điểm năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non)
- Rà soát đội ngũ giáo viên, nhân viên thừa thiếu cục bộ đề nghị UBND huyện luân chuyển hoặc tuyển dụng (bộ phận TCCB) - Đối chiếu thanh toán với Kho bạc (bộ phận Tài vụ)
Thứ 3

10/9

- Từ 7h30, tại UBND xã Nam Hoa: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Nam Hoa về tình hình phát triển KTXH 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019 - Xây dựng kế hoạch các trường trọng điểm năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non)
- Tổng hợp thiết bị lớp 1

- Gửi danh sách cán bộ, giáo viên cốt cán thực hiện đổi mới phổ thông cho Sở GD&ĐT (bộ phận Tiểu học)

- Tham gia tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - (Dự kiến) Tổng kết hội phụ huynh học sinh năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại trường THCS Đồng Sơn (bộ phận THCS)
- Rà soát đội ngũ giáo viên, nhân viên thừa thiếu cục bộ đề nghị UBND huyện luân chuyển hoặc tuyển dụng (bộ phận TCCB) - Đối chiếu thanh toán với Kho bạc (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

11/9

 

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non)
- Tham gia tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) -Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 (bộ phận THCS)
- Hướng dẫn các thủ tục tài chính đối với trường mới sáp nhập (bộ phận Tài vụ) - Rà soát bổ sung cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện có nguyện vọng thăng hạng đề nghị Sở GD&ĐT xét chức danh nghề nghiệp thăng hạng (bộ phận TCCB)
Thứ 5

12/9

 

- Từ 8h30, tại đền thờ trạng nguyên Nguyễn HiềnKhai mại lễ hội truyền thống đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non) - Gửi báo cáo tổng hợp thiết bị lớp 1 về Sở GD&ĐT (bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 (bộ phận THCS)
- Hướng dẫn các thủ tục tài chính đối với trường mới sáp nhập(bộ phận Tài vụ) - Rà soát bổ sung cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện có nguyện vọng thăng hạng đề nghị Sở GD&ĐT xét chức danh nghề nghiệp thăng hạng (bộ phận TCCB)
Thứ 6

13/9

- Từ 7h30, tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019 của UBND huyện - Từ 14h00, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Đoàn Giám sát của BTV Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW đối với Đảng ủy Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non) - Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra sơ kết chỉ thị số 05/CT-TW (bộ phận TCCB)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 (bộ phận THCS)
- Hướng dẫn các thủ tục tài chính đối với trường mới sáp nhập (bộ phận Tài vụ) - Rà soát bổ sung cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện có nguyện vọng thăng hạng đề nghị Sở GD&ĐT xét chức danh nghề nghiệp thăng hạng (bộ phận TCCB)
Thứ 7

14/9

Chủ nhật

15/9

- Từ 15h30, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện: Hội chữ thập đỏ huyện phối hợp tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 06  tháng 9  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ