Lịch công tác tuần từ ngày 09/4 - 13/4/2018

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2 (09/4)

- Họp giao ban cơ quan

- Nhận đề thi khảo sát lớp 5 của Sở GD&ĐT (Bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra tư vấn trường THCS Hoàng Ngân về việc xây dựng đạt chuẩn Quốc gia (bộ phận THCS)
- Dự Hội thảo "Ảnh hưởng của cách mạng CN 4.0 tới giáo dục" tại Sở GD&ĐT (Đ/c Hưng) - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường Tiểu học thuộc miền 1, miền 2 (bộ phận TCCB)

Thứ 3 (10/4)

- Kiểm tra công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT trường Tiểu học Nam Thành (đ/c Chỉnh) - Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý của nhân dân về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (giai đoạn 2016-2020) tại UBND Thị trấn Nam Giang
- Kiểm tra, rà soát minh chứng 5 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia 01 trường mầm non(Bộ phận Mầm non) - Kiểm tra, rà soát minh chứng 5 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia 01 trường mầm non(Bộ phận Mầm non)
- 7h: Sở GD&ĐT giao đề khảo sát học kì II khối 9 năm học 2017-2018- 9h30': Các trường nộp hồ sơ thi HSG khối 6,7,8 cấp huyện tại Phòng GD&ĐT (bộ phận THCS) - 14h: các trường nhận đề khảo sát học kì II khối 9 năm học 2017-2018 tại Phòng GD&ĐT (bộ phận THCS)
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường Tiểu học thuộc miền 3, miền 4 (TH Nam Dương, TH Nam Bình, TH Nam Minh, TH Nam Thượng) (bộ phận TCCB) - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường Tiểu học thuộc miền 4, miền 5 (TH Nam Thành, TH Nam Đồng, TH Nam Thái, TH Nam Phúc) (bộ phận TCCB)
- Duyệt rà soát quy hoạch cán bộ QLGD năm 2018 (đ/c Phan Anh) - Duyệt rà soát quy hoạch Cán bộ QLGD năm 2018 (đ/c Phan Anh)
- Họp kế toán các trường Tiểu học, THCS (bộ phận Tài vụ)  - Họp chủ tịch Hội đồng khảo sát và nhận đề tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tiểu học)

Thứ 4 (11/4)

- Dự Hội nghị kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức và cán bộ trong thực hiện công các tiếp dân giải quyết khiếu tố và công tác phát triển tỷ lệ bảo hiểm y tế (Đ/c Vụ)
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường Mầm non thuộc miền 1, miền 2 (bộ phận TCCB, Mầm non) - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường Mầm non thuộc miền 3, miền 5 (bộ phận TCCB, Mầm non)
- Duyệt rà soát quy hoạch cán bộ QLGD năm 2018 (đ/c Phan Anh) - Duyệt rà soát quy hoạch Cán bộ QLGD năm 2018 (đ/c Phan Anh)
- Khảo sát bài phát triển năng lực học sinh khối lớp 4, 5 (bộ phận Tiểu học) - Khảo sát bài phát triển năng lực học sinh khối lớp 2, 3 (bộ phận Tiểu học)
- Từ 7h30' - 9h30': Khảo sát học kì II khối 9 năm học 2017-2018 đề Sở GD&ĐT môn Ngữ văn 9 (bộ phận THCS)  - Từ 14h - 15h30': Khảo sát học kì II khối 9 năm học 2017-2018 đề Sở GD&ĐT môn Tổng hợp 9 (bộ phận THCS)
- Dự Hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng anh, Tin học tại Sở GD&ĐT (Đ/c Hưng, Tùng) - Dự Hội thảo  sử dụng phần mềm và khai thác tài liệu giảng dạy tiếng anh cấp THCS tại Sở GD&ĐT (Đ/c Tùng)
- Làm việc với xã Tân Thịnh về việc hoàn thiện hồ sơ Nông thôn mới (đ/c Chỉnh) - Làm việc với xã Điền Xá về việc hoàn thiện hồ sơ Nông thôn mới (đ/c Chỉnh)
- Duyệt hồ sơ hộ nghèo và duyệt lương tháng 4/2018 cho các trường Mầm non thuộc miền 1 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt hồ sơ hộ nghèo và duyệt lương tháng 4/2018 cho các trường Mầm non thuộc miền 2 (bộ phận Tài vụ)

Thứ 5 (12/4)

- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường Mầm non thuộc miền 4 (bộ phận TCCB, Mầm non) - Thi viết chữ đúng và đẹp cấp Tiểu học (Bộ phận Tiểu học)
- Từ 7h30' - 9h30': Khảo sát học kì II khối 9 năm học 2017-2018 đề Sở GD&ĐT môn Toán 9 (bộ phận THCS) - Kiểm tra tư vấn trường THCS Nam Giang về việc xây dựng đạt chuẩn Quốc gia (bộ phận THCS)
- Sở GD&ĐT đánh giá ngoài chính thức trường Tiểu học Nam Thành

- Sở GD&ĐT đánh giá ngoài chính thức trường Tiểu học Nam Thành

- Duyệt hồ sơ hộ nghèo và duyệt lương tháng 4/2018 cho các trường Mầm non thuộc miền 3 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt hồ sơ hộ nghèo và duyệt lương tháng 4/2018 cho các trường Mầm non thuộc miền 4 (bộ phận Tài vụ)

Thứ 6 (13/4)

- Bộ phận làm phách làm việc tại trường Tiểu học Nam Dương (Bộ phận Tiểu học) - Bộ phận làm phách làm việc tại trường Tiểu học Nam Dương (Bộ phận Tiểu học)
- 13h các trường nộp bài khảo sát HKII lớp 9 tại trường THCS Nam Dương (Bộ phận THCS)
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường THCS thuộc miền 1, miền 2 (bộ phận TCCB) - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường THCS thuộc miền 3, miền 4 (bộ phận TCCB)
- Kiểm tra nội bộ trường Mầm non Nam Chấn - Kiểm tra nội bộ trường Mầm non Nam Chấn

- Duyệt hồ sơ hộ nghèo và duyệt lương tháng 4/2018 cho các trường Mầm non thuộc miền 5 (bộ phận Tài vụ)

- Tổng hợp hồ sơ hộ nghèo và lương tháng 4/2018 của các trường Mầm non (bộ phận Tài vụ)

Thứ 7 (14/4)

- Chấm khảo sát tại Tiểu học Nam Dương (bộ phận Tiểu học) - Chấm khảo sát tại Tiểu học Nam Dương (bộ phận Tiểu học)
- Chấm chung khảo sát KHII khối 5 và khối 9 tại trường THCS Nam Dương (bộ phận TH, THCS)

Chủ nhật

(15/4)

- Các trường TH Nam Đào, TH Nam Mỹ, TH Nam Tiến, TH Nam Giang, TH Nam Thượng, TH Nam Ninh dư thi VIOLYMIPC

- Các trường TH Nam Đào, TH Nam Mỹ, TH Nam Tiến, TH Nam Giang, TH Nam Thượng, TH Nam Ninh dư thi VIOLYMIPC

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ