Lịch công tác tuần từ ngày 09/11 đến hết 15/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 09/11 - 15/11/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

09/11

Giao ban cơ quan

- Tập huấn ATGT (bộ phận THCS). - Tập huấn ATGT (bộ phận THCS).
- Tập huấn Thiết lập và Quản lý  thư viện  tại Sở GD&ĐT Nam Định (bộ phận Tiểu học). - Tập huấn Thiết lập và Quản lý  thư viện tại Sở GD&ĐT Nam Định (bộ phận Tiểu học).
- Từ 8h00, tại phòng họp số 1: Họp UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 10; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 (Đ/c Vụ). - Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư  (bộ phận Tổ chức).
- Rà soát tiêu chí XSĐAT 01 trường mầm non (bộ phận Mầm non).
Thứ 3

10/11

- Tập huấn Thiết lập và Quản lý  thư viện tại Sở GD&ĐT Nam Định (bộ phận Tiểu học). - Tập huấn Thiết lập và Quản lý  thư viện tại Sở GD&ĐT Nam Định (bộ phận Tiểu học).
- Rà soát tiêu chí XSĐAT 01 trường mầm non (bộ phận Mầm non).  - Kiểm tra nền nếp chuyên môn (bộ phận THCS).
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư  (bộ phận Tổ chức). - Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư  (bộ phận Tổ chức).
Thứ 4

11/11

- Duyệt lương tháng 11/2020 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Miền 1+2)  (bộ phận Tài vụ). - Duyệt lương tháng 11/2020 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Miền 3+4)  (bộ phận Tài vụ).
- Tập huấn Thiết lập và Quản lý  thư viện tại Sở GD&ĐT Nam Định (bộ phận Tiểu học). - Tập huấn theo Thông tư số 27 về đánh giá học sinh tiểu học (bộ phận Tiểu học).
- Từ 8h00', tại phòng họp số 2 UBND huyện:  Sở Nội vụ kiểm tra công tác quản lý sử dụng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục. - Chuẩn bị các điều kiện tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020 (bộ phận Tổ chức).
- Khảo sát học sinh giỏi TDTT (bộ phận THCS).  - Khảo sát học sinh giỏi TDTT (bộ phận THCS).
- Rà soát tiêu chí XSĐAT 01 trường mầm non (bộ phận Mầm non). - Rà soát tiêu chí XSĐAT 01 trường mầm non (bộ phận Mầm non).
Thứ 5

12/11

- Từ 8h00', tại Hội trường tầng 1 Sở GD&ĐT: Hội nghị tập huấn truyền thống về Đề án 818 và tổng kết, trao giải cuộc thi (Đ/c Hinh, đ/c Phan Anh). - Từ 13h00’ tại Nhà văn hóa huyện Nam Trực: UBND huyện tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, chào mừng 90 năm ngày truyền thống của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; chào mừng 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam năm 2020 (Lãnh đạo Phòng).
- Tập huấn Tiết đọc thư viện tại huyện Ý Yên (bộ phận Tiểu học). - Tập huấn Tiết đọc thư viện tại huyện Ý Yên (bộ phận Tiểu học).
- Kiểm tra nền nếp chuyên môn (bộ phận THCS). - Rà soát tiêu chí XSĐAT 01 trường mầm non (bộ phận Mầm non).
- Duyệt lương tháng 11/2020 cho các trường mầm non trong toàn huyện (Miền 5) (bộ phận Tài vụ). - Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xây dựng kế hoạch và dự kiến thông báo về việc chuyển giáo viên Mầm non đang hợp đồng trước 31/12/2015 thành viên chức (bộ phận Tổ chức).
Thứ 6

13/11

- Tập huấn Tiết đọc thư viện tại huyện Ý Yên (bộ phận Tiểu học). - Tập huấn Tiết đọc thư viện tại huyện Ý Yên (bộ phận Tiểu học).
- Các trường THCS báo cáo kết quả khảo sát giữa học kỳ I năm 2020 (bộ phận THCS).

 

- Tập huấn tại Hà Nam theo Quyết định số 1973/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2020 về việc cử giáo viên cốt cán cấp THCS và giảng viên trường CĐSP tham gia bồi dưỡng Modun  3 năm 2020 (bộ phận THCS).

- Tập huấn tại Hà Nam theo Quyết định số 1973/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2020 về việc cử giáo viên cốt cán cấp THCS và giảng viên trường CĐSP tham gia bồi dưỡng Modun  3 năm 2020 (bộ phận THCS).
- Hưởng ứng tuần lễ Văn hóa – Giáo dục lần thứ 9 năm 2020 và kỷ niệm 38 năm ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11  (bộ phận Tổ chức).  - Tổng hợp duyệt lương tháng 11/2020 cho các trường mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

14/11

 - Tập huấn tại Hà Nam theo Quyết định số 1973/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2020 về việc cử giáo viên cốt cán cấp THCS và giảng viên trường CĐSP tham gia bồi dưỡng Modun  3 năm 2020 (bộ phận THCS). - Tập huấn tại Hà Nam theo Quyết định số 1973/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2020 về việc cử giáo viên cốt cán cấp THCS và giảng viên trường CĐSP tham gia bồi dưỡng Modun  3 năm 2020 (bộ phận THCS).
- Từ 7h30' tại Hội trường tầng 2:  Phòng GD&ĐT tổ chức giải chung kết cầu lông đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 9 chào mừng " Tuần lễ Văn hóa - Giáo dục" và kỷ niệm 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chủ nhật

15/11

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

  Nam Trực, ngày 06 tháng 11 năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Đoàn Quang Vụ