Lịch công tác tuần từ ngày 08/7 - 14/7/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

08/7

Giao ban cơ quan

- Bình xét thi đua khen thưởng cơ quan Phòng GD&ĐT năm học 2018-2019

 
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Đôn đốc các trường mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2019 (bộ phận Mầm non)

Thứ 3

09/7

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Từ 14h tại phòng họp tầng 2 - UBND TT Nam Giang: Bàn chuyên đề về làm đường trước trường Tiểu học, THCS Nam Giang (đ/c Vụ)  
- Đối chiếu Kho bạc, BHXH về kinh phí Quý II và xây dựng dự toán Quý III năm 2019 (bộ phận Tài vụ) - Đôn đốc các trường mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2019 (bộ phận Mầm non)
Thứ 4

10/7

 

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Dự kiến họp hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT năm 2019 (bộ phận TCCB) - Đôn đốc các trường mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2019 (bộ phận Mầm non)
- Tổng hợp hồ sơ, số liệu, đối tượng hưởng hỗ trợ ăn trưa, chi phí học tập, miễn giảm học phí năm học 2018-2019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

11/7

 

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

 - Tổng hợp hồ sơ, số liệu, đối tượng hưởng hỗ trợ ăn trưa, chi phí học tập, miễn giảm học phí năm học 2018-2019 (bộ phận Tài vụ) - Từ 15h30' tại phòng họp số 1 - UBND huyện: UBND huyện làm việc với các UBND các xã, thị trấn; các ngành có liên quan phục vụ đoàn công tác của Trung ương về làm việc tại huyện
 - Đôn đốc các trường mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2019 (bộ phận Mầm non) - Từ 15h30, tại phòng họp số 2 - UBND huyện: UBND huyện làm việc với các đ/c thành viên Ban chỉ đạo BHYT huyện phụ trách xã về công tác phát triển BHYT toàn dân năm 2019
- Kiểm tra các điều kiện của cơ sở nhóm trẻ độc lập tư thục “Ngôi sao nhỏ” theo Tờ trình đề nghị của UBND TT Nam Giang (bộ phận Mầm non) - Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nhóm trẻ độc lập tư thục “Ngôi sao nhỏ” (bộ phận Mầm non)
Thứ 6

12/7

Ra quân làm vệ sinh môi trường (cả ngày)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Tổng hợp hồ sơ, số liệu, đối tượng hưởng hỗ trợ ăn trưa, chi phí học tập, miễn giảm học phí năm học 2018-2019 (bộ phận Tài vụ) - Đôn đốc các trường mầm non thực hiện hoạt động hè năm 2019 (bộ phận Mầm non)
Thứ 7

13/7

 Ra quân làm vệ sinh môi trường (cả ngày)
Chủ nhật

14/7

  Ra quân làm vệ sinh môi trường (cả ngày)

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 05  tháng 7  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ