Lịch công tác tuần từ ngày 08/4 - 13/4/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 08/4 đến ngày 13/4/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

08/4

 

GIAO BAN CƠ QUAN

- Xây dựng thực đơn ăn bán trú của trẻ (Thực đơn tham khảo tuần 2+4 tháng 04/2019).

- Duyệt danh sách giáo viên Mầm non đăng ký Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh năm học 2018-2019 theo công văn 193/ SGDĐT-GDMN (bộ phận Mầm non)

- Các trường THCS khảo sát lớp 9 giai đoạn học kì II năm học 2018-2019 (bộ phận THCS)

Thứ 3

09/4

 

- Làm báo cáo việc thực hiện Chuyên đề xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm năm học 2018-2019 (bộ phận Mầm non) - Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú 1 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra nền nếp dạy học (bộ phận Tiểu học)
- Duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 trường Tiểu học Nam Thắng (Đ/c Đạt)
- Duyệt lương tháng 4/2019 cho các trường Mầm non thuộc miền 1, 2 (bộ phận Tài vụ)
- Các trường THCS khảo sát lớp 9 giai đoạn học kì II năm học 2018-2019 (bộ phận THCS)

Thứ 4

10/4

 

- Tập huấn triển khai đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo các Thông tư của Bộ GD&ĐT về chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên:

+ Cấp học Mầm non: Phòng GD&ĐT Nam Trực

+ Cấp học Tiểu học, THCS: Trung tâm GDNN-GDTX Nam Trực (Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ)

- Tổng hợp kết quả kiểm tra chéo việc thực hiện Chuyên đề xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm năm học 2018-2019 (bộ phận Mầm non)
- Duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 trường THCS Nam Thắng (Đ/c Đạt)
- Duyệt lương tháng 4/2019 cho các trường Mầm non thuộc miền 3, 4 (bộ phận Tài vụ)

Thứ 5

11/4

 

- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú 1 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)
- Từ 7h30', tại Phòng họp Ban thường vụ HU: Dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019 của huyện (đ/c Vụ dự)  - Từ 14h30': Tham dự lễ tổng kết giải thể thao học sinh phổ thông năm học 2018-2019 tại Sở GD&ĐT Nam Đinh
- Nhận đề khảo sát môn tiếng anh tại Sở GD&ĐT (Đ/c Tùng)
- Dự Tập huấn triển khai đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo các Thông tư của Bộ GD&ĐT về chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên các huyện theo lịch của Sở GD&ĐT (đ/c Võ)
- Duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 trường THCS Hoàng Ngân (Đ/c Đạt)
- Duyệt lương tháng 4/2019 cho các trường Mầm non thuộc miền 5 (bộ phận Tài vụ)

Thứ 6

12/4

 

- Từ 8h00, tại Phòng họp số 1: UBND huyện làm việc với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp huyện (đ/c Vụ dự)
- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú 1 trường Mầm non (bộ phận Mầm non) - Xây dựng Kế hoạch khảo sát theo công văn 296 của Sở GD&ĐT (bộ phận Tiểu học)
- Dự Tập huấn triển khai đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo các Thông tư của Bộ GD&ĐT về chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên các huyện theo lịch của Sở GD&ĐT (đ/c Võ)

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 05  tháng 04 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ