Lịch công tác tuần từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2017

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

07/8

- Tham gia lớp bồi dưỡng tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân tỉnh; thời gian học 10 ngày (Đ/c Thành) - Xây dựng kế hoạch Năm học 2017-2018 (Bộ phận TH)
- Tổng hợp báo cáo ban đại diện cha mẹ học sinh (Bộ phận THCS) - Tổng hợp báo cáo ban đại diện cha mẹ học sinh (Bộ phận THCS)

Thứ 3

08/8

- Dự Hội nghị Ủy ban kiểm tra huyện Nam Trực (Đ/c Hưng) - Dự Hội nghị Chủ tịch Công đoàn cơ sở (Đ/c P.Anh, Đới)
- Kiểm tra ôn tập hè một số trường (Bộ phận TH) - Xây dựng lịch tập huấn TH (Đ/c Bổng)

- Xây dựng báo cáo tổng kết ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

- Xây dựng báo cáo tổng kết ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 4

09/8

- Tham gia lớp bồi dưỡng tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân tỉnh; thời gian học 10 ngày (Đ/c Hinh, Thành) - Tham gia lớp bồi dưỡng tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân tỉnh; thời gian học 10 ngày (Đ/c Hinh, Thành)
- Tập huấn chuyên môn giáo dục Mầm non tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn giáo dục Mầm non tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)
- Các trường gửi báo cáo đầu năm (Đ/c Thi) - Tổng hợp báo cáo nhanh đầu năm (Đ/c Thi)
- Tập huấn, nâng cấp phần mềm quản lý Công sản ATS.net cho Kế toán các trường MN tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ - STB) - Tập huấn, nâng cấp phần mềm quản lý Công sản ATS.net cho Kế toán các trường MN tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ - STB)

Thứ 5

10/8

- Tập huấn chuyên môn giáo dục Mầm non tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn giáo dục Mầm non tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)
- Tổng hợp báo cáo nhanh đầu năm (Đ/c Thi) - Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Tổng kết công tác CMHS (Bộ phận TH)

- Tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán HCSN cho Kế toán các trường TH, THCS tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ - STB)

- Tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán HCSN cho Kế toán các trường TH, THCS tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ - STB)

Thứ 6

11/8

- Dự và chỉ đạo kỳ họp thứ 5 HĐND xã Tân Thịnh nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Vụ)
- Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét khen thưởng thành tích ngành giáo dục năm học 2016 - 2017
- Tập huấn chuyên môn giáo dục Mầm non tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn giáo dục Mầm non tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)
- Tập huấn nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp và đánh giá học sinh tiểu học tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Tập huấn nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp và đánh giá học sinh tiểu học tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán HCSN cho Kế toán các trường TH, THCS tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ - STB) - Tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán HCSN cho Kế toán các trường TH, THCS tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ - STB)

Thứ 7

12/8

- Tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán HCSN cho Kế toán các trường TH, THCS tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ - STB)

- Tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán HCSN cho Kế toán các trường TH, THCS tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ - STB)


* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 03 tháng 8 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ