Lịch công tác tuần từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

07/10

GIAO BAN CƠ QUAN

- Tổng hợp danh sách học sinh Mầm non đi học trái tuyến theo độ tuổi (Bộ phận Mầm non) - Tổng hợp danh sách học sinh Mầm non đi học trái tuyến theo độ tuổi (Bộ phận Mầm non)
- Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 (Bộ phận THCS) - Từ 14 tại phòng họp tầng 3 – Phòng GD&ĐT: Duyệt kế hoạch năm học 2019-2020 các trường THCS  thuộc miền 5 (Phòng GD&ĐT, Hiệu trường, Chủ tịch công đoàn các trường THCS) (Bộ phận THCS)
- Rà soát đội ngũ, GV, NV thừa thiếu cục bộ đề nghị UBND huyện luôn chuyển hoặc tuyển dụng (bộ phận TCCB) - Tổng hợp Báo cáo số lượng năm học 2017-2018 báo cáo Thanh tra Sở Tài chính (bộ phận Tài vụ)
Thứ 3

08/10

- Từ 7h30 tại UBND xã Nam Hồng: Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện làm việc với xã Nam Hồng về xây dựng xã NTM nâng cao (đ/c Vụ) - Từ 14h00 tại xã Nam Hùng: Đồng chí Bí thư HU làm việc với Đảng ủy xã Nam Hùng về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 9 tháng đầu năm 2019 (đ/c Vụ)
- Duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 đối với các trường MN thuộc Miền 1 (Bộ phận Mầm non) - Duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 đối với các trường MN thuộc Miền 2 (Bộ phận Mầm non)
- Đôn đốc công tác Phổ cập xóa mù chữ (Bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc công tác Phổ cập xóa mù chữ (Bộ phận Tiểu học)
- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 (Bộ phận THCS) - Duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 (Bộ phận THCS)
- Tổng hợp Báo cáo số lượng năm học 2017-2018 báo cáo Thanh tra Sở Tài chính (bộ phận Tài vụ) - Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2020-2025), Chi bộ (2020-2022) báo cáo TVHU (bộ phận TCCB)
Thứ 4

09/10

 

- Từ 9h15' tại Hội trường Sở GD&ĐT Nam Định: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt ngành Giáo dục và Đào tạo (đ/c Vụ)
- Duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 đối với các trường MN thuộc Miền 3 (Bộ phận Mầm non) - Duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 đối với các trường MN thuộc Miền 4 (Bộ phận Mầm non)
- Tham gia tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Dự hội nghị CBCC, VC và người lao động tại trường THCS Đồng Sơn (Bộ phận THCS)
- Đối chiếu Kho bạc Qúy III (bộ phận Tài vụ) - Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2020-2025),  Chi bộ (2020-2022) báo cáo TVHU (bộ phận TCCB)
Thứ 5

10/10

- Từ 7h30 tại xã Nam Hải: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Nam Hải về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 9 tháng đầu năm 2019 (đ/c Vụ) Từ 14h00 tại Phòng GD&ĐT: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo về đánh giá nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019
- Duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 đối với các trường MN thuộc Miền 5 (Bộ phận Mầm non) - Duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 đối với các cơ sở GDMN ngoài công lập: Tuổi thần tiên; BiBi; Ngôi sao nhỏ (Bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (Bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 (Bộ phận THCS)
- Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB) - Đối chiếu Kho bạc Qúy III (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

11/10

- Tổng hợp số liệu duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 của các cơ sở GDMN (Bộ phận Mầm non) - Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh tại trường MN Nam Hải (Bộ phận Mầm non)
- Đôn đốc công tác Phổ cập xóa mù chữ (Bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc công tác Phổ cập xóa mù chữ (Bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (Bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 (Bộ phận THCS)
- Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB) - Đối chiếu Kho bạc Qúy III (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

12/10

 - Từ 9h tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự hội nghị trao đổi, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện của UBND huyện tổ chức (đ/c Vụ)
Chủ nhật

13/10

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 04  tháng 10  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ