Lịch công tác tuần từ ngày 07-11/01/2019

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

07/01

- Dự họp tại UBND huyện (Đ/c Vụ)
- Họp giao ban - Kiểm tra chuyên ngành các trường trên địa bàn xã Nam Cường
- Chuẩn bị nội dung tập huấn chuyên môn theo Công văn 1749/SGDĐT-GDMN (Bộ phận MN) - Chuẩn bị nội dung tập huấn chuyên môn theo Công văn 1749/SGDĐT-GDMN (Bộ phận MN)
- 7h Huyện đoàn và Phòng GD&ĐT dự buổi sinh hoạt ngoại khóa chào cờ tại trường THCS Nam Dương (Bộ phận THCS) - Tổng hợp hồ sơ đánh giá công chức, viên chức (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 3

08/01

- 8h Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 tại UBND huyện (Đ/c Vụ)
- UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai các công việc trọng tâm Qúy I/2019 (Đ/c Vụ dự) - Chuẩn bị nội dung thực hành theo Công văn 1749/SGDĐT-GDMN (Bộ phận MN)
- Sơ khảo thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh (Bộ phận TH, THCS) - Tổng hợp hồ sơ đánh giá công chức, viên chức (Bộ phận Tổ chức)
- Kiểm tra chuyên ngành các trường trên địa bàn xã Nam Cường - Kiểm tra chuyên ngành các trường trên địa bàn xã Nam Cường

Thứ 4

09/01

- Hội nghị tổng kết công tác Hội LHPN năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Đ/c Thành)  - 14h Dự Hội nghị triển khai Chương trình GDPT mới tại phòng họp trực tuyến số 1 UBND tỉnh (Đ/c Vụ dự)
- Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường MN Nam Toàn (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại trường MN Nam Toàn (Bộ phận MN)
- Chung kết thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh (Bộ phận TH, THCS) - Tổng hợp hồ sơ đánh giá công chức, viên chức (Bộ phận Tổ chức)
- Kiểm tra chuyên ngành các trường trên địa bàn xã Nam Cường - Kiểm tra chuyên ngành các trường trên địa bàn xã Nam Cường

Thứ 5

10/01

- Duyệt giáo án hoạt động tự chọn của giáo viên MN tham gia hội giảng cấp tỉnh (Bộ phận MN) - Duyệt giáo án hoạt động tự chọn của giáo viên MN tham gia hội giảng cấp tỉnh (Bộ phận MN)
- Kiểm tra chuyên ngành các trường trên địa bàn xã Nam Cường - Kiểm tra chuyên ngành các trường trên địa bàn xã Nam Cường

Thứ 6

11/01

- Kiểm tra chuyên ngành các trường trên địa bàn xã Nam Cường - Kiểm tra chuyên ngành các trường trên địa bàn xã Nam Cường
- Tổng hợp BCGN và chất lượng cuối kỳ 1 (Bộ phận TH) - Tổng hợp BCGN và chất lượng cuối kỳ 1 (Bộ phận TH)

Thứ 7

12/01

- Sơ kết hoạt động các CLB tại trường TH Nam Mỹ (Bộ phận TH, CBQL các trường TH) - Tổng hợp BCGN và chất lượng cuối kỳ 1 (Bộ phận TH)
- Họp kế toán các trường MN, TH, THCS tại Hội trường tầng II - Phòng GD&ĐT

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 03 tháng 01 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ