Lịch công tác tuần từ ngày 06/5 - 11/5/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/5 đến ngày 11/5/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

 

06/5

Giao ban cơ quan

 
- In phiếu xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 (bộ phận THCS) - Họp Phó hiệu trưởng các trường THCS hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 (bộ phận THCS)
- Các trường THCS nhận đề khảo sát học kì II tại Phòng GD&ĐT (bộ phận THCS)
Thứ 3

 

07/5

- Kiểm tra nền nếp các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Chuẩn bị các nội dung tập huấn chuyên môn về đánh giá trẻ Mầm non cuối năm học và hướng dẫn thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trường học (bộ phận Mầm non)
- Khảo sát học kì II  khối 6,7,8 các trường THCS (bộ phận THCS) - Khảo sát học kì II  khối 6,7,8 các trường THCS (bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường thuộc miền 4 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường thuộc miền 4 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

 

08/5

 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cho khảo sát Chương trình SEAPLM 2019 (bộ phận Tiểu học)
- Khảo sát học kì II  khối 6,7,8 các trường THCS (bộ phận THCS) - Khảo sát học kì II  khối 6,7,8 các trường THCS (bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường thuộc miền 4 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường thuộc miền 4 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

 

09/5

 

- Tập huấn chuyên môn về đánh giá trẻ Mầm non cuối năm học và hướng dẫn thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trường học tại Phòng GD&ĐT (bộ phận Mầm non) - Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 đối với các trường Mầm non thuộc Miền 2 + Miền 3
- Khảo sát Chương trình SEAPLM 2019 (Bộ GD&ĐT) đối với trường TH Nam Sơn (bộ phận Tiểu học) - Khảo sát Chương trình SEAPLM 2019 (Bộ GD&ĐT) đối với trường TH Nam Sơn (bộ phận Tiểu học)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường thuộc miền 4 (bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường thuộc miền 4 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

 

10/5

 

- Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 đối với các trường Tiểu học thuộc Miền 1 + Miền 2 + Miền 5 (Nam Tiến, Nam Sơn, Nam Quan, Nam Lợi, Nam Hải) - Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 đối với các trường Tiểu học thuộc Miền 3 + Miền 4 + Miền 5 (Nam Ninh, Nam Long)
- Kiểm tra nền nếp các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra chéo hồ sơ xét Tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 giữa các trường theo miền (bộ phận THCS)
Thứ 7

 

11/5

- Họp kế toán các trường Tiểu học, THCS (bộ phận Tài vụ)

Chủ nhật

12/5

 Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật Xanh (cả ngày) 

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 04 tháng 05 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ