Lịch công tác tuần từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

06/11

- Họp giao ban - Tập huấn công tác quản lý cho Hiệu trưởng và kế toán Miền 1 tại MN Nam Tân (Bộ phận MN, Tài vụ)
- Hoàn thiện công tác khảo sát giữa học kì I năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Tổng hợp kết quả kiểm tra giữa kỳ (Bộ phận TH)

Thứ 3

07/11

- Rà soát hồ sơ trường chuẩn quốc gia MN Nam Thịnh  (Bộ phận MN) - Họp Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Nam Trực tại UBND huyện (Đ/c Vụ)
- Gửi kết quả kiểm tra về các nhà trường để phân tích chất lượng (Bộ phận TH)  - Đón đoàn công tác của Sở GD&ĐT về thăm trường MN khó khăn  (Bộ phận MN)
- Xây dựng kế hoạch tập huấn phầm mềm dạy học (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch tập huấn phầm mềm dạy học (Bộ phận THCS)

Thứ 4

08/11

- Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" và phong trào viết SKKN, giai đoạn 2012-2017 tại Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ)
- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường MN Nam Hải  (Bộ phận MN) - Tập huấn công tác quản lý cho Hiệu trưởng và kế toán Miền 4 tại MN Nam Minh (Bộ phận MN, Tài vụ)
- Kiểm tra bán trú (Bộ phận TH) - Khảo sát môn Điền kinh tại TH Nam Dương (Bộ phận TH)
- Đôn đốc cuộc thi KHKT cấp huyện (Bộ phận THCS) - Đôn đốc cuộc thi KHKT cấp huyện (Bộ phận THCS)

Thứ 5

09/11

- Rà soát tiêu chí Kiểm định chất lượng giáo dục MN Nam Lợi  (Bộ phận MN) - Tập huấn công tác quản lý cho Hiệu trưởng và kế toán Miền 2 tại MN Nam Cường  (Bộ phận MN, Tài vụ)
- Khảo sát bóng bàn tại CLB bóng bàn Vân Chàng – TT Nam Giang (Bộ phận TH) - Kiểm tra dạy CLB (Bộ phận TH)
- Khảo sát TDTT (Bộ phận THCS) - Khảo sát TDTT (Bộ phận THCS)
- Thi đấu giải cầu lông theo miền chào mừng ngày 20/11

Thứ 6

10/11

- Dự họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2017, triển khai các nhiệm vụ tháng 11, tháng 12 năm 2017 tại UBND huyện (Đ/c Vụ)
- Họp Kế toán các trường TH, THCS tại hội trường tầng II Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ) - Thi đấu giải cầu lông theo miền chào mừng ngày 20/11
- Tập huấn chuyên môn GDMN tại  trường MN 8/3 Nam Định  (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại  trường MN 8/3 Nam Định  (Bộ phận MN)

- Xậy dựng kế hoạch khảo sát HSG lớp 9 chọn đội tuyển tập huấn thi tỉnh (Bộ phận THCS)

- Xậy dựng kế hoạch khảo sát HSG lớp 9 chọn đội tuyển tập huấn thi tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 7

11/11

- Chung kết giải cầu lông CB, CC, VC ngành GD&ĐT huyện

 - Chung kết giải cầu lông CB, CC, VC ngành GD&ĐT huyện

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 02 tháng 11 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ