Lịch công tác tuần từ ngày 06/01 - 12/01/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/01 đến ngày 12/01/2020

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

06/01

Giao ban cơ quan

 
- Các trường Tiểu học bắt đầu Chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Các trường nhập Số liệu và cập nhật EQMS giữa năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
- Tổng hợp thống kê học kì I năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non) - Giao ban trực tuyến các trường THCS (bộ phận THCS)
- Báo cáo Sơ kết học kì I năm học 2019-2020 về Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định (bộ phận Tổ chức)  
Thứ 3

07/01

- Từ 14h tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Tổng kết công tác Hội chữ thập đỏ và phong trào nhân đạo năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (đ/c Thành, đ/c Đạt)
- Liên hoan PTNL cấp huyện (bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn 01 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)
- Sản phẩm KHKT, STEM của các trường dự  thi cấp tỉnh: THCS Nghĩa An, Điền Xá, Hoàng Ngân, Nam Giang, Nam Thanh, Nguyễn Hiền (bộ phận THCS) - Sản phẩm KHKT, STEM của các trường dự  thi cấp tỉnh: THCS Nghĩa An, Điền Xá, Hoàng Ngân, Nam Giang, Nam Thanh, Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
Thứ 4

08/01

 

- Kiểm tra chuyên ngành nội bộ trường Mầm non Nam Hải (bộ phận Mầm non, Thanh tra)  
- Liên hoan PTNL cấp huyện (bộ phận Tiểu học)  - Chuẩn bị các điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đã được UBND tỉnh phê duyệt cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. (bộ phận Tổ chức)
- Sản phẩm KHKT, STEM của các trường dự  thi cấp tỉnh: THCS Nghĩa An, Điền Xá, Hoàng Ngân, Nam Giang, Nam Thanh, Nguyễn Hiền (bộ phận THCS) - Sản phẩm KHKT, STEM của các trường dự  thi cấp tỉnh: THCS Nghĩa An, Điền Xá, Hoàng Ngân, Nam Giang, Nam Thanh, Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
Thứ 5

09/01

 

- Liên hoan PTNL cấp huyện (bộ phận Tiểu học) - Sản phẩm KHKT, STEM của các trường dự  thi cấp tỉnh: THCS Nghĩa An, Điền Xá, Hoàng Ngân, Nam Giang, Nam Thanh, Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn 01 trường Mầm non (bộ phận Mầm non) - Chuẩn bị các điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đã được UBND tỉnh phê duyệt cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. (bộ phận Tổ chức)
Thứ 6

10/01

- Kiểm tra nội bộ trường THCS Nam Hải (bộ phận THCS, Thanh tra) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn 01 trường Mầm non (bộ phận Mầm non)
- Liên hoan PTNL cấp huyện (bộ phận Tiểu học) - Giải quyết các chế độ cho giáo viên nghỉ hưu  (bộ phận Tổ chức)
Thứ 7

11/01

 

- Liên hoan PTNL cấp huyện (bộ phận Tiểu học) - Các trường hoàn tất Số liệu và cập nhật EQMS giữa năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
- Từ 8h tại Hội trường tầng I - Sở GD&ĐT Nam Định: Dự hội nghị Sơ kết học kì I năm học 2019-2020 toàn ngành GD&ĐT (đ/c Vụ)
Chủ nhật

12/01

 

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 03  tháng 01  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ