Lịch công tác tuần từ ngày 06-10/8/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

06/8

- Họp giao ban
- UBND huyện tổ chức hội nghị bàn các công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nam Trực năm 2018 (Đ/c Vụ) - Hoàn thiện kế hoạch năm học và các tiêu chí thi đua năm học 2018-2019 bậc học THCS (Bộ phận THCS
- Duyệt kế hoạch chuyển trẻ về phòng  học mới đối với trường MN Nam Đào (Bộ phận MN)

Thứ 3

07/8

- Dự Lễ Khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT; THCS; TH; MN tỉnh Nam Định năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (Đ/c Vụ)  - Dự Hội nghị kí kết thỏa thuận hợp tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2018-2020 tại Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ)
- Phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy khảo sát trường MN Nam An (Đ/c Thành, Hằng) - Phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy khảo sát trường MN Nam Nghĩa (Đ/c Thành, Hằng)
- Kiểm tra dạy kỹ năng sống Poky (Bộ phận TH) - Kiểm tra dạy kỹ năng sống Poky (Bộ phận TH)
- Hoàn thiện kế hoạch năm học và các tiêu chí thi đua năm học 2018-2019 bậc học THCS (Bộ phận THCS) - Hoàn thiện kế hoạch năm học và các tiêu chí thi đua năm học 2018-2019 bậc học THCS (Bộ phận THCS)

Thứ 4

08/8

- Đ/c Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền làm việc với các xã, thị trấn về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Đ/c Vụ dự)
- Đôn đốc tiến độ hoàn thiện môi trường ngoài lớp học đối với các trường MN Nam Đào (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ hoàn thiện môi trường ngoài lớp học đối với các trường MN Nam Hải (Bộ phận MN)
- Kiểm tra dạy kỹ năng sống Poky (Bộ phận TH) - Kiểm tra dạy kỹ năng sống Poky (Bộ phận TH)
- Hội nghị xây dựng kế hoạch dạy 2 buổi/ngày tại trường THCS Nam Đào (Bộ phận THCS) - Hoàn thiện kế hoạch năm học và các tiêu chí thi đua năm học 2018-2019 bậc học THCS (Bộ phận THCS)

Thứ 5

09/8

- Xây dựng Kế hoạch Hội cha mẹ năm học 2018-2019 bậc học MN (Bộ phận MN) - Xây dựng Kế hoạch Hội cha mẹ năm học 2018-2019 bậc học MN (Bộ phận MN)
- Xây dựng  kế hoạch tập huấn tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Xây dựng  kế hoạch tập huấn tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Tập huấn CBQL các trường THCS tại trường CĐSP Nam Định (Bộ phận THCS) - Tập huấn CBQL các trường THCS tại trường CĐSP Nam Định (Bộ phận THCS)

Thứ 6

10/8

- Diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Nam Trực (Đ/c Vụ) - Diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Nam Trực (Đ/c Vụ)
- Đôn đốc tiến độ hoàn thiện môi trường ngoài lớp học đối với các trường MN Nam Cường (Bộ phận MN) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận Tổ chức)
- Xây dựng  kế hoạch tập huấn tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Xây dựng  kế hoạch tập huấn tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Tập huấn CBQL các trường THCS tại trường CĐSP Nam Định - Xây dựng  kế hoạch tập huấn tại Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Tập huấn CBQL các trường THCS tại trường CĐSP Nam Định (Bộ phận THCS)

- Họp kế toán các trường TH, THCS tại hội trường tầng II - Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài Vụ)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 02 tháng 8 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ