Lịch công tác tuần từ ngày 05/8 - 11/8/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/8 đến ngày 11/8/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

05/8

Giao ban cơ quan

 
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Thực hiện Đề án sáp nhập các trường theo lộ trình

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên (bộ phận TCCB)

- Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận TCCB)

Thứ 3

06/8

 - Từ 7h30 tại Nhà văn hóa huyện: Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm vận động và trao thưởng quỹ Hoàng Ngân
- Từ 8h00 tại phòng họp số 1 - UBND tỉnh Nam Định: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 giữa Bộ với các Sở GD&ĐT (đ/c Vụ)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Thực hiện Đề án sáp nhập các trường theo lộ trình

- Kiểm tra các trường công tác dạy kỹ năng sống (bộ phận Tiểu học)

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên (bộ phận TCCB)

- Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận TCCB)

- Thu hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học (bộ phận TCCB)

Thứ 4

07/8 

- Từ 7h30 tại phòng họp số 2 - UBND huyện: Họp Ban chỉ đạo Bảo hiểm Y tế huyện (đ/c Hinh)  - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường Tiểu học Nam Sơn, Tiểu học Nam Đồng (bộ phận Tài vụ)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Thực hiện Đề án sáp nhập các trường theo lộ trình

- Kiểm tra các trường công tác dạy kỹ năng sống (bộ phận Tiểu học)

- Tập huấn phương pháp giảng dạy Tin học theo chuẩn Quốc tế IC3 (bộ phận Tiểu học)

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên (bộ phận TCCB)

- Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận TCCB)

- Thu hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học (bộ phận TCCB)

Thứ 5

08/8 

 - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường Tiểu học Nam Lợi, Tiểu học Nam Quan (bộ phận Tài vụ)  - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường Tiểu học Nam Ninh, Tiểu học Nam Long (bộ phận Tài vụ)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Thực hiện Đề án sáp nhập các trường theo lộ trình

- Kiểm tra các trường công tác dạy kỹ năng sống (bộ phận Tiểu học)

- Tập huấn phương pháp giảng dạy Tin học theo chuẩn Quốc tế IC3 (bộ phận Tiểu học)

- Tập huấn Thiết lập và quản lý thư viện; Tiết đọc thư viện và triển khai nhân rộng Thư viện thân thiện năm 2020 (bộ phận Tiểu học)

- Tập huấn chuyên môn (bộ phận THCS)

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên (bộ phận TCCB)

- Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận TCCB)

- Thu hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học (bộ phận TCCB)

Thứ 6

09/8

- Từ 7h15, tại Đền Liệt sỹ huyện: Lễ viếng đền Liệt sỹ huyện.
- Từ 7h30, tại Nhà văn hóa huyện: Hội chất độc da cam dioxin huyện Nam Trực tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội.
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường Tiểu học Nam Hải, Tiểu học Nam Hoa (bộ phận Tài vụ)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Thực hiện Đề án sáp nhập các trường theo lộ trình- Kiểm tra các trường công tác dạy kỹ năng sống (bộ phận Tiểu học)

- Tập huấn phương pháp giảng dạy Tin học theo chuẩn Quốc tế IC3 (bộ phận Tiểu học)

- Tập huấn Thiết lập và quản lý thư viện; Tiết đọc thư viện và triển khai nhân rộng Thư viện thân thiện năm 2020 (bộ phận Tiểu học)

- Tập huấn chuyên môn (bộ phận THCS)

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên (bộ phận TCCB)

- Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận TCCB)

- Thu hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học (bộ phận TCCB)

Thứ 7

10/8

 - Từ 7h30, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện: Lễ đón bằng công nhận huyện nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT)
Chủ nhật

11/8

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 02  tháng 8  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ