Lịch công tác tuần từ ngày 05-09/11/2018

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

05/11

- Họp giao ban - Đôn đốc tiến độ xây dựng sân, vườn trường mầm non Nam Đào (Bộ phận MN)
- Tổng hợp kết quả kiểm tra 8 tuần học kỳ I (Bộ phận TH) - Tổng hợp kết quả kiểm tra 8 tuần học kỳ I (Bộ phận TH)
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 3

06/11

- Kiểm tra chuyên đề 01 trường mầm non (Bộ phận MN) - Kiểm tra chuyên đề 01 trường mầm non (Bộ phận MN)
 - Dự giờ SHCM miền 3 tại trường THCS Nam Hồng (Bộ phận THCS) - Kiểm tra dạy HĐ ngoài giờ chính khóa (Bộ phận TH)

- Thông báo về tổ chức kiểm tra, sát hạch, gồm: Nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm… tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2018 (Bộ phận Tổ chức)

- Thông báo về tổ chức kiểm tra, sát hạch, gồm: Nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm… tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2018 (Bộ phận Tổ chức)

- Họp kế toán các trường TH, THCS tại Hội trường tầng II - Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ)

 

Thứ 4

07/11

- Kiểm tra chuyên đề 01 trường mầm non (Bộ phận MN) - Kiểm tra chuyên đề 01 trường mầm non (Bộ phận MN)
 - Dự giờ SHCM miền 4 tại trường THCS Đồng Sơn (Bộ phận THCS) - Tập huấn cấp huyện cho giáo viên dạy môn Âm nhạc về dạy âm nhạc và các HĐGD ngoài giờ lên lớp tại trường TH Nam Long (Bộ phận TH)
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Tập huấn Hội thảo môn Tiếng anh tại trường TH Nam Thành (Bộ phận TH)
- Tham gia đoàn thanh tra Phòng GD&ĐT T.p Nam Định (Đ/c Hinh) - Tham gia đoàn thanh tra Phòng GD&ĐT T.p Nam Định (Đ/c Hinh)
 

- Tập huấn dạy học theo định hướng phát triển năng lực các trường THCS tại Hội trường tầng II - Phòng GD&ĐT (Bộ phận THCS)

Thứ 5

08/11

- Hội nghị Giao ban tháng 11/2018 (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng các nhà trường)

 

- UBND huyện tổ chức buổi làm việc với ngành chức năng liên quan đến thủ tục thanh lý tài sản trụ sở phòng Giáo dục & Đào tạo cũ (Đ/c Vụ)

- Chuẩn bị nội dung hướng dẫn tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường Mầm non (Bộ phận MN)

- Tham gia đoàn thanh tra Phòng GD&ĐT T.p Nam Định (Đ/c Hinh) - Tham gia đoàn thanh tra Phòng GD&ĐT T.p Nam Định (Đ/c Hinh)
 - Thu hồ sơ dự thi KHKT cấp huyện  (Bộ phận THCS) - Kiểm tra dạy HĐ ngoài giờ chính khóa (Bộ phận TH)
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)
 - Đôn đốc, rà soát 5 tiêu chuẩn trường chuẩn đối với trường  MN Nam Giang (Bộ phận MN) - Tập huấn kỹ năng đánh giá hướng dẫn dự án KHKT tại Hội trường tầng II - Phòng GD&ĐT (Bộ phận THCS)

Thứ 6

09/11

 - Họp UBND huyện thường kỳ tháng 11/2018 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 (Đ/c Vụ) - Hướng dẫn tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường Mầm non (Bộ phận MN)
- Tham gia đoàn thanh tra Phòng GD&ĐT T.p Nam Định (Đ/c Hinh) - Tham gia đoàn thanh tra Phòng GD&ĐT T.p Nam Định (Đ/c Hinh)
- Tổng hợp kết quả Hội thi GV dạy giỏi, GVCNL giỏi (Bộ phận TH) - Tổng hợp kết quả Hội thi GV dạy giỏi, GVCNL giỏi (Bộ phận TH)
- Dự giờ SHCM miền 5 tại trường THCS Nam Tiến (Bộ phận THCS) - Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 7

10/11

- Tham dự buổi tọa đàm về thực trạng của hệ thống thư viện nhà trường, thư viện các bộ, ngành và thư viện số; góp ý xây dựng Luật Thư viện tại phòng họp số 330, tầng 3, trụ sở làm việc các cơ quan của Quốc Hội – 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội (Đ/c Hinh)  
 

Nam Trực, ngày 01 tháng 11 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ