Lịch công tác tuần từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2016

Lịch công tác tuần

Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2016

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

04/4

HỌP GIAO BAN

CƠ QUAN

- Thu hồ sơ thi HSG các môn văn hóa lớp 8 cấp huyện và lớp 6,7 cấp trường (THCS) - Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT kiểm tra kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào 10 các trường THCS
- Tổng hợp trẻ 5 tuổi theo yêu cầu của Sở GD&ĐT (Mầm non) - Họp Nông thôn mới tại xã Nam Tiến (đ/c Lưỡng)

Thứ 3

05/4

- Rà soát các tiêu chí xây dựng trường Xanh-sạch-đẹp-an toàn trường MN Trần Quốc Toản (Mầm non) - Rà soát các tiêu chí xây dựng trường Xanh-sạch-đẹp-an toàn trường MN Nam Long (Mầm non)
- Kiểm tra nội bộ trường TH Nam Quang (đ/c Hinh, đ/c Lưỡng, bộ phận TH) - Kiểm tra nội bộ trường TH Nam Quang (đ/c Hinh, đ/c Lưỡng, bộ phận TH)
- Kiểm tra Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn các trường (THCS)  
- Rà soát tổng hợp đội ngũ cán bộ giáo viên thừa thiếu để xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2016-2017 (đ/c Dự) - Họp Nông thôn mới tại xã Nam Lợi (đ/c Lưỡng)
- Duyệt hồ sơ nghèo các trường TH, THCS miền 1 + miền 2 (đ/c Đạt) - Duyệt hồ sơ nghèo các trường TH, THCS miền 1 + miền 2 (đ/c Đạt)

Thứ 4

06/4

HỌP HIỆU TRƯỞNG CẤP THCS

HỌP HIỆU TRƯỞNG CẤP MẦM NON

- Rà soát các tiêu chí xây dựng trường Xanh-sạch-đẹp-an toàn trường MN Nam Quan (Mầm non) - Tổng hợp trẻ tư thục ở các nhóm trẻ gia đình và cơ sở Tôn giáo. (Mầm non)
- Chuẩn bị các điều kiện cho Liên hoan phát triển năng lực học sinh cấp tỉnh (Tiểu học) - Liên hoan phát triển năng lực học sinh cấp tỉnh
- Rà soát tổng hợp đội ngũ cán bộ giáo viên thừa thiếu để xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2016-2017 (đ/c Dự)  
- Duyệt hồ sơ nghèo các trường TH, THCS miền 3 + miền 4 (đ/c Đạt) - Duyệt hồ sơ nghèo các trường TH, THCS miền 3 + miền 4 (đ/c Đạt)

Thứ 5

07/4

- Kiểm tra công tác huy động trẻ và nuôi ăn bán trú 1 trường MN (Mầm non) - Kiểm tra công tác huy động trẻ và nuôi ăn bán trú 1 trường MN (Mầm non)
- Liên hoan phát triển năng lực học sinh cấp tỉnh - Liên hoan phát triển năng lực học sinh cấp tỉnh
- Kiểm tra Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn các trường (THCS) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ hưu trí cho 02 giáo viên mầm non Nam Nghĩa (đ/c Dự)
Lên kế hoạch, phối kết hợp với THCS chuẩn bị đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT (đ/c Lưỡng) Lên kế hoạch, phối kết hợp với THCS chuẩn bị đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT (đ/c Lưỡng)
- Phòng Tài chính duyệt quyết toán ngân sách năm 2015 - Phòng Tài chính duyệt quyết toán ngân sách năm 2015

Thứ 6

08/4

- Đôn đốc các đơn vị tham gia thi IOE toàn quốc (Tiểu học) - Tổng kết Liên hoan phát triển năng lực học sinh cấp tỉnh
- Tham gia thi IOE cấp Quốc gia tại CĐSP Nam Định cấp THCS. - Tham gia thi IOE cấp Quốc gia tại CĐSP Nam Định cấp THCS.
- Duyệt hồ sơ nghèo các trường TH, THCS miền 5 và tổng hợp toàn huyện. - Duyệt hồ sơ nghèo các trường TH, THCS miền 5 và tổng hợp toàn huyện.

Thứ 7

09/4

- Tham gia thi IOE cấp Quốc gia tại CĐSP Nam Định cấp THCS - Tham gia thi IOE cấp Quốc gia tại CĐSP Nam Định cấp THCS

HỌP HIỆU TRƯỞNG CẤP TIỂU HỌC