Lịch công tác tuần từ ngày 03/6 -09/6/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/6 đến ngày 09/6/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

 

03/6

Giao ban cơ quan

 
-Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 các trường THCS làm việc (bộ phận THCS) - Tổng hợp các tiêu chí thi đua GDMN (bộ phận Mầm non)
Thứ 3

 

04/6

Từ 8h00, tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự hội nghị tiếp tục đôn đốc các đơn vị ra quân VSMT, giải tỏa hành lang an toàn giao thông phục vụ Đoàn công tác của các bộ, ngành về thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện (Đ/c Vụ)
- Dự bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp báo cáo CSDL ngành GD&ĐT (bộ phận TCCB)
- Kiểm tra tuyển sinh vào lớp 1 (bộ phận Tiểu học) - Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 báo cáo Sở Nội vụ (bộ phận TCCB)
- Nộp hồ sơ xét CN TN THCS về Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Tổng hợp đăng kí đánh giá ngoài, công nhận chuẩn Quốc gia, chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn (bộ phận Thanh tra)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường (bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

 

05/6

 

- Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 1 (bộ phận Tiểu học) - Tổng hợp kết quả Phổ cập, bàn giao trẻ 6 tuổi cho trưởng Tiểu học (bộ phận Mầm non)
-Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 các trường thuộc Miền 1,2,3 (bộ phận THCS) -Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 các trường thuộc Miền 4,5 (bộ phận THCS)
- Nộp báo cáo CSDL ngành GD&ĐT lên Sở GD&ĐT (bộ phận TCCB) - Tổng hợp đăng kí đánh giá ngoài, công nhận chuẩn Quốc gia, chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn (bộ phận Thanh tra)
- Đón đoàn kiểm tra của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc xét duyệt quyết toán ngân sách, kiểm tra công tác quản lý kinh tế tài chính năm 2018 (bộ phận Tài vụ) - Đón đoàn kiểm tra của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc xét duyệt quyết toán ngân sách, kiểm tra công tác quản lý kinh tế tài chính năm 2018 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

 

06/6

 

- Giao lưu Toán tuổi thơ cấp quốc gia tại Đà Nẵng (bộ phận Tiểu học

- Tổng hợp các tiêu chí thi đua GDMN (bộ phận Mầm non))
- Tổng hợp kết quả đánh giá CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp (bộ phận TCCB) - Tổng hợp công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận TCCB)
- Đón đoàn kiểm tra của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc xét duyệt quyết toán ngân sách, kiểm tra công tác quản lý kinh tế tài chính năm 2018 (bộ phận Tài vụ) - Đón đoàn kiểm tra của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc xét duyệt quyết toán ngân sách, kiểm tra công tác quản lý kinh tế tài chính năm 2018 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

 

07/6

- Giao lưu Toán tuổi thơ cấp quốc gia tại Đà Nẵng (bộ phận Tiểu học)

Từ 13h30: Đoàn công tác của các bộ, ngành về thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện.
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường (bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các trường (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

 

08/6

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- Giao lưu Toán tuổi thơ cấp quốc gia tại Đà Nẵng (bộ phận Tiểu học)
Chủ nhật

 

09/6

Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật Xanh (cả ngày)
- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- Giao lưu Toán tuổi thơ cấp quốc gia tại Đà Nẵng (bộ phận Tiểu học)

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 31  tháng 05 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ