Lịch công tác tuần từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

03/12

- Họp giao ban
- Thu và tổng hợp các loại hồ sơ giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các trường TH (Bộ phận TH) - Kiểm tra nội bộ
- Bốc thăm nội dung thi thực hành và hồ sơ của 2 giáo viên dự thi (chính thức) giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (Bộ phận MN) - Tổng hợp hồ sơ dự thi chính thức giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (Bộ phận MN)
- BHL dự giờ Ngữ văn tại THCS Nam Cường (Bộ phận THCS) - Làm việc với THCS Nam Dương và THCS Nghĩa An về dự án thi KHKT cấp tỉnh (Bộ phận THCS)
- Làm việc với THCS Nam Thái về dự án thi KHKT cấp tỉnh (Bộ phận THCS)
Thứ 3

04/12

- Thông báo kết thúc kiểm tra chuyên ngành các trường học trên địa bàn xã Nam Dương (Lãnh đạo, trưởng các bộ phận)  - Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Phòng Tài chính Kế hoạch về kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Đ/c Vụ dự)

- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện miền 1 tại trường MN Trần Quốc Toản (Bộ phận MN)

- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện miền 2 tại trường MN Nam Toàn (Bộ phận MN)

- Làm việc với THCS Nam Thắng và THCS Nguyễn Hiền về dự án thi KHKT cấp tỉnh  (Bộ phận THCS)

- BHL dự giờ Vật lí tại THCS Nam Hoa (Bộ phận THCS)

- Chuẩn bị các điều kiện cho thi KHKT cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 4

05/12

- Dự  Hội nghị sáp nhập trường TH Nam Thịnh và trường TH Nam Tân tại UBND xã Tân Thịnh (Đ/c Vụ) - Dự  Hội nghị sáp nhập trường TH Nam Trung và trường TH Nam Hồng tại UBND xã Nam Hồng (Đ/c Vụ)
- Kiểm tra nội bộ - 16h Làm việc với báo Diễn đàn doanh nghiệp (Đ/c Vụ)

- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện miền 4 tại trường MN Nam Dương (Bộ phận MN)

- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện miền 3 tại trường MN Nam Hồng (Bộ phận MN)

- Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 tại trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định (Đ/c Thành, P.Anh)

- Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 tại trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định (Đ/c Thành, P.Anh)

- Chuẩn bị các điều kiện cho hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc TH (Bộ phận TH) - 14h Kiểm tra bài năng lực giáo viên tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)
- BHL dự giờ GDCD tại THCS Nam Tiến (Bộ phận THCS) - Thi KHKT năm học 2018-2019 cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 5

06/12

- Dự Hội nghị sáp nhập trường MN Nam Bình và trường MN Nam Minh tại UBND xã Bình Minh (Đ/c Vụ)

- Dự  Hội nghị sáp nhập trường TH Nam Thái và trường TH Nam Phúc tại UBND xã Nam Thái (Đ/c Vụ)

- Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tại trung tâm VHTT Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định (Đ/c P.Anh)

- Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tại trung tâm VHTT Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định (Đ/c P.Anh)

- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện miền 5 tại trường MN Nam Long (Bộ phận MN)

- Chuẩn bị tài liệu cho Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện (Bộ phận MN)

- Công bố Quyết định kiểm tra chuyên ngành các trường MN, TH, THCS trên địa bàn các xã Nam Thái, Nam Lợi, Nam Hùng, Nam Cường - Kiểm tra nội bộ
- Chấm SKKN, giáo án tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH) - Chấm SKKN, Giáo án tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Thi KHKT năm học 2018-2019 cấp tỉnh (Bộ phận THCS) - Thi KHKT năm học 2018-2019 cấp tỉnh (Bộ phận THCS)
- BHL dự giờ GDCD tại THCS Nam Thắng (Bộ phận THCS)

Thứ 6

07/12

- Tham gia ngày Hội Toán học tại Tp. HCM  - Tham gia ngày Hội Toán học tại Tp. HCM 
- Dự  Hội nghị sáp nhập trường MN Nam Nghĩa và trường MN Nam An tại UBND xã Nghĩa An (Đ/c Vụ) - Dự  Hội nghị sáp nhập trường TH Nam Chấn và trường TH Nam Quang tại UBND xã Hồng Quang (Đ/c Vụ)
- Thi KHKT năm học 2018-2019 cấp tỉnh (Bộ phận THCS) - Thi KHKT năm học 2018-2019 cấp tỉnh (Bộ phận THCS)
- BHL dự giờ Ngữ văn tại THCS Điền Xá (Bộ phận THCS)
- Kiểm tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ

Thứ 7

08/12

- BHL dự giờ Vật lí tại THCS Nam Dương (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 29 tháng 12 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ