Lịch công tác tuần từ ngày 03/05 đến hết ngày 09/05/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/05 - 09/05/2021

 

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

03/05

Nghỉ bù ngày lễ 30/04-01/05/2021

Thứ 3

04/05

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc trường mầm non  Nam Hoa chuẩn bị các điều kiện đón đoàn chính thức của Sở GDĐT về đánh giá KĐCL giáo dục mầm non (Bộ phận Mầm non). - Từ 14h00 tại phòng họp số 3 UBND: UBND huyện làm việc với Phòng GDĐT huyện, ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Hiền về nâng cao chất lượng giáo dục (Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng, BGH trường THCS Nguyễn Hiền).
- Chuẩn bị các điều kiện khảo sát học kỳ II khối 6, 7, 8 năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS) - Chuẩn bị các điều kiện khảo sát học kỳ II khối 6, 7, 8 năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS)
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ chức). - Đối chiếu số liệu, Ngân sách học phí với Kho bạc huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 4

05/05

- Từ 14h00 tại phòng họp số 3 UBND: Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng và Xây dựng công an xã vững mạnh (Đ/c Vụ).
- Đón đoàn công tác của tỉnh về Kiểm định Chất lượng giáo dục trường mầm non Nam Hoa (Bộ phận Mầm non). - Đón đoàn công tác của tỉnh về Kiểm định Chất lượng giáo dục trường mầm non Nam Hoa (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn toán tuổi thơ cấp Quốc gia (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn toán tuổi thơ cấp Quốc gia (Bộ phận Tiểu học).
- Chuẩn bị các điều kiện xét tốt nghiệp lớp 9 khối THCS năm học 2020-2021(Bộ phận THCS) - Chuẩn bị các điều kiện xét tốt nghiệp lớp 9 khối THCS năm học 2020-2021(Bộ phận THCS)
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ chức). - Đối chiếu số liệu, Ngân sách học phí với Kho bạc huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

06/05

- Chuẩn bị nội dung tập huấn chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non). - Chuẩn bị nội dung tập huấn chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non).
- Tập huấn toán tuổi thơ cấp Quốc gia (Bộ phận Tiểu học). - Tập huấn toán tuổi thơ cấp Quốc gia (Bộ phận Tiểu học).
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ chức). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

07/05

- Chuẩn bị nội dung tập huấn chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non). - Từ 13h45 tại phòng họp số 3 UBND huyện: Hội nghị  trực tuyến toàn Quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Đ/c Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì (Đ/c Vụ).
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử (Bộ phận Tổ chức). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc huyện (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 7

08/05

Chủ nhật

09/05

 - Từ 07h30: Ra quân vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật Xanh

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ