Lịch công tác tuần từ ngày 03-07/9/2018

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

03/9

- Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 02/9

Thứ 3

04/9

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học 2018-2019

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học 2018-2019

Thứ 4

05/9

- Khai giảng năm học 2018-2019

- Đôn đốc các trường MN làm thống kê theo yêu cầu của các cấp

- Các trường TH nộp các loại báo cáo (Bộ phận TH)

Thứ 5

06/9

- Tổng hợp nhanh tình hình Khai giảng  năm học 2018-2019  và số trẻ ra lớp (Bộ phận MN )

- Làm báo cáo tình hình Khai giảng năm học 2018-2019  và số trẻ ra lớp gửi các cấp (Bộ phận MN)

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cấp huyện (Bộ phận TH) - Xây dựng kế hoạch tập huấn cấp huyện (Bộ phận TH)

- Duyệt kế hoạch năm học 2018-2019 các trường THCS miền 1 (Bộ phận THCS)

 

Thứ 6

07/9

- TTHU tổ chức buổi làm việc nghe các đồng chí HUV phụ trách xã, thị trấn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các xã, thị trấn (Đ/c Vụ)
- Tổng hợp báo cáo sau khai giảng - Tổng hợp báo cáo sau khai giảng
- Duyệt kế hoạch năm học 2018-2019 các trường THCS miền 2 (Bộ phận THCS) - Dự kiến làm việc với xã Đồng Sơn (Bộ phận THCS)

Thứ 7

08/9

Chủ nhật

09/9

- Tổng ra quân làm vệ sinh môi trường

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 12 tháng 7 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ