Lịch công tác tuần từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

02/12

Giao ban cơ quan

 
-  Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non) Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non)
- Các trường nộp đăng kí hồ sơ sổ sách y tế học đường (bộ phận THCS) - Các trường nộp đăng kí hồ sơ sổ sách y tế học đường (bộ phận THCS)
- Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đã được UBND tỉnh phê duyệt cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tổ chức)  - Tổng hợp đăng ký sổ sách y tế học đường (bộ phận Tiểu học)
Thứ 3

03/12

-  Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non) -  Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non)
- Thông báo kết quả khảo sát HSG lớp 9 cấp huyện (bộ phận THCS)
- Họp kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tài vụ) - Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đã được UBND tỉnh phê duyệt cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tổ chức)
Thứ 4

04/12

 

-  Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non) -  Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non)
- Rà soát các tiêu chí trường chuẩn (bộ phận Tiểu học) - Xây dựng kế hoạch thi KHKT cấp huyện (bộ phận THCS)
- Xây dựng kế hoạch bổ sung ngân sách cải cách  lương tối thiểu từ 1390 lên 1490 (bộ phận Tài vụ) - Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đã được UBND tỉnh phê duyệt cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tổ chức)
Thứ 5

05/12

 

- Từ 8h tại Hội trường Sở GD&ĐT: Dự Hội nghị triển khai công tác An toàn giao thông trường học năm học 2019-2020 (đ/c Hinh, đ/c Phan Anh, 03 CBQL Mầm non, 03 CBQL Tiểu học, 03 CBQL THCS) - Từ 14h00, tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Sở Khoa học Công nghệ tổ chức kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
-  Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non) -  Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non)
- Chung kết Hội thi Hùng biện tiếng Anh tại trường THCS Nam Tiến (bộ phận THCS) - Chung kết Hội thi Hùng biện tiếng Anh tại trường THCS Nam Tiến (bộ phận THCS)
- Rà soát các tiêu chí trường chuẩn (bộ phận Tiểu học) - Triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Tổ chức)
- Duyệt quyết toán các trường Mầm non sáp nhập (bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán các trường Mầm non sáp nhập (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

06/12

- Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non) Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non)
- Các trường nộp hồ sơ thi KHKT cấp huyện (bộ phận THCS) - Các trường nộp hồ sơ thi KHKT cấp huyện (bộ phận THCS)
Từ 8h00 tại phòng họp Ban chấp hành: Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2019 - Triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Tổ chức)
- Thanh quyết toán với Kho bạc đối chiếu tháng 11/2019 (bộ phận Tài vụ) - Thanh quyết toán với Kho bạc đối chiếu tháng 11/2019 (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

07/12

Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non)  - Tập huấn nâng cao tổ chức HĐGD cho trẻ làm quen với âm nhạc, tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định (bộ phận Mầm non)
- Từ 7h30' tại Hội trường tầng 2 - Phòng GD&ĐT: Tập huấn sử dụng học bạ điện tử cho các trường Tiểu học (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng; Đại diện CBQL; Tổ trưởng, tổ phó khối 1 các trường Tiểu học)
- Chia sẻ Thư viện thân thiện tại trường TH Nam Thắng - Tập huấn An toàn giao thông (bộ phận Tiểu học)
- Tổng hợp hồ sơ dự thi KHKT cấp huyện- Nộp đăng kí hồ sơ sổ sách y tế học đường về Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Tổng hợp hồ sơ dự thi KHKT cấp huyện (bộ phận THCS)
Chủ nhật

08/12

 

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 29  tháng 11  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ