Lịch công tác tuần từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2019 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

01/7

Giao ban cơ quan

 
- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Xây dựng thực đơn ăn bán trú của trẻ tháng 07/2019 (bộ phận Mầm non)

- Làm kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1677/QĐ-TTg về GDMN giai đoạn 2018-2025 (bộ phận Mầm non)

Thứ 3

02/7

- Từ 7h30 tại Sân vận động Thiên Trường - TP Nam Định: Dự "Khai mạc Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2019" (đ/c Hinh) - Từ 14h00, tại UBND xã Nam Hải: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Nam Hải về tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (đ/c Vụ)
- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Rà soát hồ sơ cấp phép cơ sở GDMN ngoài công lập “Ngôi sao nhỏ” TT Nam Giang (bộ phận Mầm non)

Thứ 4

03/7 

 - Từ 7h30 tại Nhà văn hóa huyện: Đại hội Đại biểu Hội LHTN huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024 - Từ 14h00, tại UBND xã Nghĩa An: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Nghĩa An về tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Đôn đốc việc thực hiện hoạt động hè 2019 của cấp học GDMN (bộ phận Mầm non)

Thứ 5

04/7 

- Từ 14h tại phòng họp số 2 - UBND huyện: UBND huyện làm việc với các phòng, ngành khối văn hóa - xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Đôn đốc việc thực hiện hoạt động hè 2019 của cấp học GDMN (bộ phận Mầm non)

Thứ 6

05/7

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Đôn đốc việc thực hiện hoạt động hè 2019 của cấp học GDMN (bộ phận Mầm non)

Thứ 7

06/7

 
Chủ nhật

07/7

 Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 28  tháng 6  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ