Lịch công tác tuần từ ngày 01/6 - 07/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

01/6

Giao ban cơ quan

 - Tổ chức cho người xét tuyển thăng hạng CDNN cho giáo viên Mầm non, Tiểu học học nội quy, quy chế kiểm tra (bộ phận Tổ chức)

- Họp Ban kiểm tra sát hạch xét thăng hạng CDNN cho giáo viên Mầm non, Tiểu học (bộ phận Tổ chức) 

-Từ 8h00 tại Trường mầm non Nam Thái: Đ/c Khương Thị Mai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2020 (Đ/c Hinh) - Từ 14h00 tại UBND xã Nam Hồng: UBND huyện làm việc với UBND xã Nam Hồng triển khai xây dựng khu dân cư tập trung (đ/c Vụ dự)
- Xây dựng Kế hoạch Hội thi GDMN (bộ phận mầm non) - Xây dựng Kế hoạch Hội thi GDMN (bộ phận mầm non)
Thứ 3

02/6

- Tổ chức sát hạch xét thăng hạng CDNN cho giáo viên Mầm non, Tiểu học (bộ phận Tổ chức) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và Kiểm định chất lượng GDMN 1 trường Mầm non (bộ phận mầm non)
- Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học)
- Xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (bộ phận THCS)
- Đối chiếu ngân sách nhà nước với Kho bạc (bộ phận Tài vụ) - Đối chiếu ngân sách nhà nước với Kho bạc (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

03/6

 

- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và Kiểm định chất lượng GDMN 1 trường Mầm non (bộ phận mầm non) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và Kiểm định chất lượng GDMN 1 trường Mầm non (bộ phận mầm non)
- Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường THCS (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (bộ phận THCS)
- Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của sở Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng (bộ phận Tổ chức) - Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của sở Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng (bộ phận Tổ chức)
- Đối chiếu ngân sách nhà nước với Kho bạc (bộ phận Tài vụ) - Đối chiếu ngân sách nhà nước với Kho bạc (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

04/6

- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn 01 trường Mầm non (bộ phận mầm non) - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác An toàn thực phẩm trong tổ chức nuôi ăn bán trú (bộ phận mầm non)
- Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường THCS (bộ phận THCS) - Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường THCS (bộ phận THCS)
- Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của sở Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng (bộ phận Tổ chức) - Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của sở Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng (bộ phận Tổ chức)
- Đối chiếu ngân sách nhà nước với Kho bạc (bộ phận Tài vụ) - Đối chiếu ngân sách nhà nước với Kho bạc (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

05/6

- Từ 7h30' tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Họp UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6  tháng cuối năm 2020 (đ/c Vụ) - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác An toàn thực phẩm trong tổ chức nuôi ăn bán trú (bộ phận mầm non)
- Tập huấn Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 theo chương trình GDPT 2018 tại trường Tiểu học Nam Tiến (bộ phận Tiểu học) - Tập huấn Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 theo chương trình GDPT 2018 tại trường Tiểu học Nam Tiến (bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường THCS (bộ phận THCS) - Kiểm tra nền nếp cuối năm học 2019-2020 các trường THCS (bộ phận THCS)
- Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của sở Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng (bộ phận Tổ chức) - Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của sở Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng (bộ phận Tổ chức)
Thứ 7

06/6

- Từ 7h15’ tại UBND Thị trấn Nam Giang: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Nam Giang (đ/c Vụ)
Chủ nhật

07/6

 Ra quân Vệ sinh môi trường - Ngày chủ nhật Xanh

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 29  tháng 5  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ