Lịch công tác tuần từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

01/10

- Họp giao ban
- Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường và cập nhập dữ liệu lên hệ thống CSPL ngành GD tỉnh Nam Định tại trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Công Trứ - Tp. Nam Định (Đ/c Hưng, Bộ phận THCS) - Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường và cập nhập dữ liệu lên hệ thống CSPL ngành GD tỉnh Nam Định tại trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Công Trứ - Tp. Nam Định (Đ/c Hưng, Bộ phận THCS)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 3

02/10

- Dự kiến KTNB - Dự kiến KTNB
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCGD-XMC cấp huyện (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCGD-XMC cấp huyện (Bộ phận THCS)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 4

03/10

- Kiểm tra công tác xây dựng Khu dân cư văn hóa NTM tại các xã TT. Nam Giang (Đ/c Vụ) - Kiểm tra công tác xây dựng Khu dân cư văn hóa NTM tại các xã Nam Hùng (Đ/c Vụ)
- Dự kiến KTNB - Dự kiến KTNB
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 5

04/10

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định  kiểm tra công tác YTTH tại trường TH Nam Hồng, MN Nam Hồng - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định  kiểm tra công tác YTTH tại trường TH Nam Hồng, MN Nam Hồng
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)
- Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường và cập nhập dữ liệu lên hệ thống CSPL ngành GD tỉnh Nam Định tại trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Công Trứ - Tp. Nam Định (Đ/c Hinh, Bộ phận TH) - Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường và cập nhập dữ liệu lên hệ thống CSPL ngành GD tỉnh Nam Định tại trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Công Trứ - Tp. Nam Định (Đ/c Hinh, Bộ phận TH)

- Chuẩn bị các điều kiện khảo sát TDTT (Bộ phận TH, THCS)

Thứ 6

05/10

- Khảo sát TDTT đầu năm: môn Điền kinh tại trường THCS Nam Hùng; môn Bóng bàn tại CLB Vân Chàng; môn Đá cầu tại trường THCS Nam Hoa; môn Cờ vua, Cầu Lông tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận THCS)  - Khảo sát TDTT đầu năm: môn Điền kinh tại trường THCS Nam Hùng; môn Bóng bàn tại CLB Vân Chàng; môn Cờ vua tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Duyệt công tác phổ cập các trường TH (Bộ phận TH) - Duyệt công tác phổ cập các trường TH (Bộ phận TH)

- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 7

06/10

 - Dự kỳ họp bất thường HĐND thị trấn Nam Giang - Khóa 16 - Nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Vụ)

Chủ nhật

07/10

- Tổng lao động vệ sinh môi trường

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 27 tháng 9 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ