Lịch công tác tuần từ ngày 01/02 - 07/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/02 - 07/02/2021

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

01/02

(20/12ÂL)

Giao ban cơ quan

- Thẩm định văn bằng, chứng chỉ đối với thí sinh đã trúng tuyển làm giáo viên tiểu học năm 2020 (Bộ phận Tổ chức). - Đối chiếu tiền gửi, tiền ngân sách tháng 2/2021 với Kho bạc huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non).
Thứ 3

02/02

(21/12ÂL)

- Từ 8h00, tại Hội trường tầng 6 – tòa nhà Viettel - số 78 đường Đông Á – TP Nam Định: Hội nghị sơ kết học kỳ I năm 2020-2021 đối với cấp Tiểu học. - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non).
- Từ 7h30: Viếng Đền thờ Liệt sỹ huyện (Đ/c Vụ). - Đối chiếu tiền gửi, tiền ngân sách tháng 2/2021 với Kho bạc huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Thẩm định văn bằng, chứng chỉ đối với thí sinh đã trúng tuyển làm giáo viên tiểu học năm 2020 (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 4

03/02

(22/12ÂL)

- Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non).  - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non).
- Thẩm định văn bằng, chứng chỉ đối với thí sinh đã trúng tuyển làm giáo viên tiểu học năm 2020 (Bộ phận Tổ chức). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc huyện (Bộ phận Tài vụ).
- Xây dựng kế hoạch tập huấn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận Tiểu học). - Xây dựng kế hoạch tập huấn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận Tiểu học).
Thứ 5

04/02

(23/12ÂL)

- Từ 8h00, tại phòng họp số 3: UBND huyện tổ chức hội nghị gặp mặt Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành khối Quản lý nhà nước trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (Lãnh đạo, cán bộ chuyên viên Phòng).
- Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch đối với những quản lý, giáo viên còn dưới 7 năm công tác chưa đạt chuẩn đào tạo, đề xuất phương án sử dụng theo Thông tư số 24/BGDĐT (Bộ phận Tổ chức). - Thanh toán tạm ứng với Kho bạc huyện. (Bộ phận Tài vụ).
- Xây dựng kế hoạch tập huấn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận Tiểu học). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non).
Thứ 6

05/02

(24/12ÂL)

- Từ 8h30', Tại  Phòng Hội thảo tầng 2 Sở GD&ĐT: Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học.
- Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch đối với những quản lý, giáo viên còn dưới 7 năm công tác chưa đạt chuẩn đào tạo, đề xuất phương án sử dụng theo Thông tư số 24/BGDĐT (Bộ phận Tổ chức). - Thanh toán lương tháng 2/2021 cho giáo viên mầm non trong toàn huyện và cơ quan Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ).
- Xây dựng kế hoạch tập huấn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận Tiểu học). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN (Bộ phận Mầm non).
Thứ 7

06/02

(25/12ÂL)

Chủ nhật

07/02

(26/12ÂL)

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 29 tháng 01 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ